نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت درس اخلاق دردانشگاه پیام نوراستان اردبیل مورخه 980910(فارسی)

صوت درس اخلاق دردانشگاه پیام نوراستان اردبیل مورخه 98/09/10(فارسی)

صوت درس اخلاق دردانشگاه پیام نوراستان اردبیل مورخه 98/09/10(فارسی)

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت درس اخلاق دردانشگاه پیام نوراستان اردبیل مورخه 98/09/10(فارسی)

Starts: 12-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap