نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 هر رأی دافع بلای دشمن کافر است؛ توطئه با انسجام ملی خنثی می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: هر رأی در انتخابات دافع بلای دشمن کافر است و حیات اجتماعی جامعه اسلامی را نشان می‌دهد.

آیت‌الله سید حسن عاملی عصر جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اخذ رأی توفیقی است بزرگ و این توفیق بزرگ را برای کسانی که شرکت کردند تبریک می‌گویم چرا که امروز هر رأی دافع بلا است.

وی با بیان اینکه دشمن انسجام ملی را رصد می‌کند و اگر ببنید حضور ما ضعیف است توطئه می‌کند، ادامه داد: هر کسی در انتخابات حضور دارد دافع بلا است و این حضور جزو شعائر تاکید شده اسلام است و حیات اجتماعی ما مسلمانان را نشان می‌دهد.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه در قرآن نیز برای غضب دادن به دشمن کافر، وعده پاداش داده شده است اظهار کرد: نباید فراموش کرد که امروز ما در جنگ هستیم و 40 سال است دشمن ما را در جنگ نگه‌داشته تا با تحریم و تهدید در مقابل او سرخم کنیم.

عاملی با تاکید به اینکه گریختن از میدان جنگ گناهی است بزرگ، تصریح کرد: در چنین شرایطی نعمت بزرگی است که انتخابات نصیب ما شده و باید به نعمت‌ها شاکر بود چرا که هر شهروند می‌تواند به این طریق در سرنوشت یک ملت دخیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تاکید به اینکه اصرار نظام برای حضور مردم در پای صندوق رأی خصیصه جمهوری اسلامی و نشان پاکدستی نظام است، افزود: در نظام‌های دیگر با دستکاری انتخابات نتیجه مورد دلخواه را اعلام می‌کنند و این در حالی است که در جمهوری اسلامی با اصرار مردم برای مشارکت و ارائه نظر خود دعوت می‌شوند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل گفت: هر رأی در انتخابات دافع بلای دشمن کافر است و حیات اجتماعی جامعه اسلامی را نشان می‌دهد.

آیت‌الله سید حسن عاملی عصر جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اخذ رأی توفیقی است بزرگ و این توفیق بزرگ را برای کسانی که شرکت کردند تبریک می‌گویم چرا که امروز هر رأی دافع بلا است.

وی با بیان اینکه دشمن انسجام ملی را رصد می‌کند و اگر ببنید حضور ما ضعیف است توطئه می‌کند، ادامه داد: هر کسی در انتخابات حضور دارد دافع بلا است و این حضور جزو شعائر تاکید شده اسلام است و حیات اجتماعی ما مسلمانان را نشان می‌دهد.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه در قرآن نیز برای غضب دادن به دشمن کافر، وعده پاداش داده شده است اظهار کرد: نباید فراموش کرد که امروز ما در جنگ هستیم و 40 سال است دشمن ما را در جنگ نگه‌داشته تا با تحریم و تهدید در مقابل او سرخم کنیم.

عاملی با تاکید به اینکه گریختن از میدان جنگ گناهی است بزرگ، تصریح کرد: در چنین شرایطی نعمت بزرگی است که انتخابات نصیب ما شده و باید به نعمت‌ها شاکر بود چرا که هر شهروند می‌تواند به این طریق در سرنوشت یک ملت دخیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تاکید به اینکه اصرار نظام برای حضور مردم در پای صندوق رأی خصیصه جمهوری اسلامی و نشان پاکدستی نظام است، افزود: در نظام‌های دیگر با دستکاری انتخابات نتیجه مورد دلخواه را اعلام می‌کنند و این در حالی است که در جمهوری اسلامی با اصرار مردم برای مشارکت و ارائه نظر خود دعوت می‌شوند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی عصر جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اخذ رأی توفیقی است بزرگ و این توفیق بزرگ را برای کسانی که شرکت کردند تبریک می‌گویم چرا که امروز هر رأی دافع بلا است.

وی با بیان اینکه دشمن انسجام ملی را رصد می‌کند و اگر ببنید حضور ما ضعیف است توطئه می‌کند، ادامه داد: هر کسی در انتخابات حضور دارد دافع بلا است و این حضور جزو شعائر تاکید شده اسلام است و حیات اجتماعی ما مسلمانان را نشان می‌دهد.

امام جمعه اردبیل با تاکید به اینکه در قرآن نیز برای غضب دادن به دشمن کافر، وعده پاداش داده شده است اظهار کرد: نباید فراموش کرد که امروز ما در جنگ هستیم و 40 سال است دشمن ما را در جنگ نگه‌داشته تا با تحریم و تهدید در مقابل او سرخم کنیم.

عاملی با تاکید به اینکه گریختن از میدان جنگ گناهی است بزرگ، تصریح کرد: در چنین شرایطی نعمت بزرگی است که انتخابات نصیب ما شده و باید به نعمت‌ها شاکر بود چرا که هر شهروند می‌تواند به این طریق در سرنوشت یک ملت دخیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تاکید به اینکه اصرار نظام برای حضور مردم در پای صندوق رأی خصیصه جمهوری اسلامی و نشان پاکدستی نظام است، افزود: در نظام‌های دیگر با دستکاری انتخابات نتیجه مورد دلخواه را اعلام می‌کنند و این در حالی است که در جمهوری اسلامی با اصرار مردم برای مشارکت و ارائه نظر خود دعوت می‌شوند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 03-01-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap