نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 جمعیت هلال احمر در تمام حوادث نقش ویژه ای دارد

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جمعیت هلال احمر در تمام حوادث نقش ویژه‌ای دارد و خدمات قابل تقدیری به آحاد مختلف مردم ارائه می‌کند.

آیت الله سید حسن عاملی در مراسم توزیع هزار سبد معیشتی در قالب طرح دست یار ویژه نیازمندان و بیماران متاثر از کرونا توسط جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار داشت: کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر به دلیل توفیق حضور و خدمت در این جمعیت باید شکرگذار باشند.

وی با بیان اینکه باید جمعیت هلال احمر در بین خیرین نفوذ کرده و با استفاده از کمک های انها به اقشار محروم یاری رسانند، افزود: جمعیت هلال احمر باید خیرین را شناسایی و آنها را به جامعه معرفی کند تا الگوسازی شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه وثوق مردمی بزرگترین سرمایه برای دستگاه ها خدمات رسان مثل جمعیت هلال احمر است، تصریح کرد: ملت ایران، ملت عاطفی است و در هر شرایطی به همنوعان خود کمک می کنند.

عاملی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر مورد وثوق مردم است، بیان کرد: جمعیت هلال احمر قدسیت دارد و قدسیت این جمعیت باید حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با جذب خیرین توانسته است خدمات شایسته ای در بحث کرونا داشته باشد.

وی گفت: جمعیت هلال احمر استان اردبیل خدمات قابل تقدیر در زمینه کرونا داشت.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه خدمت در جمعیت هلال احمر شرف بزرگی برای کارکنان و اعضای این جمعیت است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر با حفظ کرامت انسانی اقدام به توزیع این بسته های معیشتی می کند و این تنها یکی از ده ها برنامه جمعیت هلال احمر استان اردبیل است که بنده اینجا حاضر شدم تا به نمایندگی از مردم استان از زحمات جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر کنم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: جمعیت هلال احمر در تمام حوادث نقش ویژه‌ای دارد و خدمات قابل تقدیری به آحاد مختلف مردم ارائه می‌کند.

آیت الله سید حسن عاملی در مراسم توزیع هزار سبد معیشتی در قالب طرح دست یار ویژه نیازمندان و بیماران متاثر از کرونا توسط جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار داشت: کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر به دلیل توفیق حضور و خدمت در این جمعیت باید شکرگذار باشند.

وی با بیان اینکه باید جمعیت هلال احمر در بین خیرین نفوذ کرده و با استفاده از کمک های انها به اقشار محروم یاری رسانند، افزود: جمعیت هلال احمر باید خیرین را شناسایی و آنها را به جامعه معرفی کند تا الگوسازی شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه وثوق مردمی بزرگترین سرمایه برای دستگاه ها خدمات رسان مثل جمعیت هلال احمر است، تصریح کرد: ملت ایران، ملت عاطفی است و در هر شرایطی به همنوعان خود کمک می کنند.

عاملی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر مورد وثوق مردم است، بیان کرد: جمعیت هلال احمر قدسیت دارد و قدسیت این جمعیت باید حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با جذب خیرین توانسته است خدمات شایسته ای در بحث کرونا داشته باشد.

وی گفت: جمعیت هلال احمر استان اردبیل خدمات قابل تقدیر در زمینه کرونا داشت.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه خدمت در جمعیت هلال احمر شرف بزرگی برای کارکنان و اعضای این جمعیت است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر با حفظ کرامت انسانی اقدام به توزیع این بسته های معیشتی می کند و این تنها یکی از ده ها برنامه جمعیت هلال احمر استان اردبیل است که بنده اینجا حاضر شدم تا به نمایندگی از مردم استان از زحمات جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر کنم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی در مراسم توزیع هزار سبد معیشتی در قالب طرح دست یار ویژه نیازمندان و بیماران متاثر از کرونا توسط جمعیت هلال احمر استان اردبیل اظهار داشت: کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر به دلیل توفیق حضور و خدمت در این جمعیت باید شکرگذار باشند.

وی با بیان اینکه باید جمعیت هلال احمر در بین خیرین نفوذ کرده و با استفاده از کمک های انها به اقشار محروم یاری رسانند، افزود: جمعیت هلال احمر باید خیرین را شناسایی و آنها را به جامعه معرفی کند تا الگوسازی شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه وثوق مردمی بزرگترین سرمایه برای دستگاه ها خدمات رسان مثل جمعیت هلال احمر است، تصریح کرد: ملت ایران، ملت عاطفی است و در هر شرایطی به همنوعان خود کمک می کنند.

عاملی با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر مورد وثوق مردم است، بیان کرد: جمعیت هلال احمر قدسیت دارد و قدسیت این جمعیت باید حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با جذب خیرین توانسته است خدمات شایسته ای در بحث کرونا داشته باشد.

وی گفت: جمعیت هلال احمر استان اردبیل خدمات قابل تقدیر در زمینه کرونا داشت.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه خدمت در جمعیت هلال احمر شرف بزرگی برای کارکنان و اعضای این جمعیت است، ادامه داد: جمعیت هلال احمر با حفظ کرامت انسانی اقدام به توزیع این بسته های معیشتی می کند و این تنها یکی از ده ها برنامه جمعیت هلال احمر استان اردبیل است که بنده اینجا حاضر شدم تا به نمایندگی از مردم استان از زحمات جمعیت هلال احمر تقدیر و تشکر کنم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 05-30-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap