نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: در عدالت‌خواهی امید مردم به دستگاه قضایی است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: در حال حاضر با اقدامات ارزشمند انجام گرفته دستگاه قضایی در بحث عدالت‌خواهی، احقاق حقوق عامه و حفظ و صیانت از بیت المال امید مردم است.

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی استان اظهار داشت: قضا و قضاوت، مشخص ترین جایگاهی است که از نظر حقوقی، فقهی و اجتماعی، بسیار اهمیت داشته است.

وی دستگاه قضایی را امید مردم دانست و افزود: در حال حاضر با اقدامات ارزشمند انجام گرفته دستگاه قضایی در بحث عدالت‌خواهی، احقاق حقوق عامه و حفظ و صیانت از بیت المال امید مردم است.

عاملی در این خصوص تصریح کرد: مسلماً دستگاه قضایی یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و تأثیر گذار در کسب رضایتمندی و عدالت‌خواهی در بین اقشار مختلف مردم در سطح جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در استان اردبیل بیان کرد: مجموعه دستگاه قضایی در مناطق مختلف استان اردبیل اقدامات بسیار ویژه و ارزشمندی نظیر حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونی و مبارزه با فساد انجام داده است که همواره قابل تقدیر و قدردانی است.

امام جمعه اردبیل در ادامه اظهار کرد:‌ نامگذاری یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای تکریم خادمان و تلاش‌گران عرصه قضا و عدالت‌گستری، پاسداشت یاد و خاطره شهیدان این حوزه و نیز تبیین اهمیت و جایگاه خطیر دستگاه قضائی در جامعه است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: در حال حاضر با اقدامات ارزشمند انجام گرفته دستگاه قضایی در بحث عدالت‌خواهی، احقاق حقوق عامه و حفظ و صیانت از بیت المال امید مردم است.

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی استان اظهار داشت: قضا و قضاوت، مشخص ترین جایگاهی است که از نظر حقوقی، فقهی و اجتماعی، بسیار اهمیت داشته است.

وی دستگاه قضایی را امید مردم دانست و افزود: در حال حاضر با اقدامات ارزشمند انجام گرفته دستگاه قضایی در بحث عدالت‌خواهی، احقاق حقوق عامه و حفظ و صیانت از بیت المال امید مردم است.

عاملی در این خصوص تصریح کرد: مسلماً دستگاه قضایی یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و تأثیر گذار در کسب رضایتمندی و عدالت‌خواهی در بین اقشار مختلف مردم در سطح جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در استان اردبیل بیان کرد: مجموعه دستگاه قضایی در مناطق مختلف استان اردبیل اقدامات بسیار ویژه و ارزشمندی نظیر حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونی و مبارزه با فساد انجام داده است که همواره قابل تقدیر و قدردانی است.

امام جمعه اردبیل در ادامه اظهار کرد:‌ نامگذاری یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای تکریم خادمان و تلاش‌گران عرصه قضا و عدالت‌گستری، پاسداشت یاد و خاطره شهیدان این حوزه و نیز تبیین اهمیت و جایگاه خطیر دستگاه قضائی در جامعه است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت الله سید حسن عاملی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی استان اظهار داشت: قضا و قضاوت، مشخص ترین جایگاهی است که از نظر حقوقی، فقهی و اجتماعی، بسیار اهمیت داشته است.

وی دستگاه قضایی را امید مردم دانست و افزود: در حال حاضر با اقدامات ارزشمند انجام گرفته دستگاه قضایی در بحث عدالت‌خواهی، احقاق حقوق عامه و حفظ و صیانت از بیت المال امید مردم است.

عاملی در این خصوص تصریح کرد: مسلماً دستگاه قضایی یکی از دستگاه‌های بسیار مهم و تأثیر گذار در کسب رضایتمندی و عدالت‌خواهی در بین اقشار مختلف مردم در سطح جامعه است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در استان اردبیل بیان کرد: مجموعه دستگاه قضایی در مناطق مختلف استان اردبیل اقدامات بسیار ویژه و ارزشمندی نظیر حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع و قانونی و مبارزه با فساد انجام داده است که همواره قابل تقدیر و قدردانی است.

امام جمعه اردبیل در ادامه اظهار کرد:‌ نامگذاری یکم تا هفتم تیر به عنوان هفته قوه قضائیه فرصتی مغتنم برای تکریم خادمان و تلاش‌گران عرصه قضا و عدالت‌گستری، پاسداشت یاد و خاطره شهیدان این حوزه و نیز تبیین اهمیت و جایگاه خطیر دستگاه قضائی در جامعه است.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 06-27-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap