نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل: ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه باید در تربیت جوانان به‌کارگیری شود

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: لازم و ضروری است که ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مربیان آموزش و پرورش در تربیت جوانان امروزی به‌کارگیری شود.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار داشت: لازم و ضروری است که ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مربیان آموزش و پرورش در تربیت جوانان امروزی به‌کارگیری شود.

وی با اشاره به این که توجه به ورزش همگانی در سطح استان یک اولویت اساسی و مهم است بیان کرد: باید اهمیت به استعدادیابی نیز مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با ترویج فرهنگ ورزشی زمینه ایجاد نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: کشف استعدادهای ورزشی به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مطرح است و اهمیت به این مهم جزو برنامه‌های مهم و ضروری است که انتظار می‌رود مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با قهرمان پروری در رشته‌های ورزشی افتخارات بین‌المللی کسب کنیم.

عاملی تصریح کرد: استفاده بهینه از ابزارهای ورزشی نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در جلوگیری از بیماری‌ها نقش مهمی داشته باشد و با توجه به این که شرایط و احساس امنیت نیز در محیط‌های ورزشی مورد توجه واقع شود.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه ورزش همگانی اهمیت به ورزش محلات نیز بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه باید با اتخاذ تصمیمات اساسی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشیم و با درنظرگیری نیازهای سنی جوانان اقدام کنیم.

امام جمعه اردبیل با اشاره به پایه‌ریزی توطئه‌های دشمنان برای نسل جوان و امروزی نیز گفت: پیاده‌سازی برنامه‌های مناسب و استفاده از اکیپ‌های تخصصی در این زمینه برای توجیه‌سازی جوانان اولویت اساسی است و باید مورد توجه واقع شود.

عاملی گفت: استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و روحانیون برای تربیت جوانان و نسل امروزی یک اولویت اساسی است و در این زمینه آماده اجرای برنامه‌های مشارکتی در حوزه تربیتی و آموزشی و نیز درسی و تقویتی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: لازم و ضروری است که ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مربیان آموزش و پرورش در تربیت جوانان امروزی به‌کارگیری شود.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار داشت: لازم و ضروری است که ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مربیان آموزش و پرورش در تربیت جوانان امروزی به‌کارگیری شود.

وی با اشاره به این که توجه به ورزش همگانی در سطح استان یک اولویت اساسی و مهم است بیان کرد: باید اهمیت به استعدادیابی نیز مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با ترویج فرهنگ ورزشی زمینه ایجاد نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: کشف استعدادهای ورزشی به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مطرح است و اهمیت به این مهم جزو برنامه‌های مهم و ضروری است که انتظار می‌رود مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با قهرمان پروری در رشته‌های ورزشی افتخارات بین‌المللی کسب کنیم.

عاملی تصریح کرد: استفاده بهینه از ابزارهای ورزشی نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در جلوگیری از بیماری‌ها نقش مهمی داشته باشد و با توجه به این که شرایط و احساس امنیت نیز در محیط‌های ورزشی مورد توجه واقع شود.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه ورزش همگانی اهمیت به ورزش محلات نیز بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه باید با اتخاذ تصمیمات اساسی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشیم و با درنظرگیری نیازهای سنی جوانان اقدام کنیم.

امام جمعه اردبیل با اشاره به پایه‌ریزی توطئه‌های دشمنان برای نسل جوان و امروزی نیز گفت: پیاده‌سازی برنامه‌های مناسب و استفاده از اکیپ‌های تخصصی در این زمینه برای توجیه‌سازی جوانان اولویت اساسی است و باید مورد توجه واقع شود.

عاملی گفت: استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و روحانیون برای تربیت جوانان و نسل امروزی یک اولویت اساسی است و در این زمینه آماده اجرای برنامه‌های مشارکتی در حوزه تربیتی و آموزشی و نیز درسی و تقویتی هستیم.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل اظهار داشت: لازم و ضروری است که ظرفیت‌ حوزه‌های علمیه و مربیان آموزش و پرورش در تربیت جوانان امروزی به‌کارگیری شود.

وی با اشاره به این که توجه به ورزش همگانی در سطح استان یک اولویت اساسی و مهم است بیان کرد: باید اهمیت به استعدادیابی نیز مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با ترویج فرهنگ ورزشی زمینه ایجاد نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بیان کرد: کشف استعدادهای ورزشی به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مطرح است و اهمیت به این مهم جزو برنامه‌های مهم و ضروری است که انتظار می‌رود مورد توجه واقع شود تا بتوانیم با قهرمان پروری در رشته‌های ورزشی افتخارات بین‌المللی کسب کنیم.

عاملی تصریح کرد: استفاده بهینه از ابزارهای ورزشی نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در جلوگیری از بیماری‌ها نقش مهمی داشته باشد و با توجه به این که شرایط و احساس امنیت نیز در محیط‌های ورزشی مورد توجه واقع شود.

وی اظهار کرد: در راستای توسعه ورزش همگانی اهمیت به ورزش محلات نیز بسیار حائز اهمیت است و در این زمینه باید با اتخاذ تصمیمات اساسی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشیم و با درنظرگیری نیازهای سنی جوانان اقدام کنیم.

امام جمعه اردبیل با اشاره به پایه‌ریزی توطئه‌های دشمنان برای نسل جوان و امروزی نیز گفت: پیاده‌سازی برنامه‌های مناسب و استفاده از اکیپ‌های تخصصی در این زمینه برای توجیه‌سازی جوانان اولویت اساسی است و باید مورد توجه واقع شود.

عاملی گفت: استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و روحانیون برای تربیت جوانان و نسل امروزی یک اولویت اساسی است و در این زمینه آماده اجرای برنامه‌های مشارکتی در حوزه تربیتی و آموزشی و نیز درسی و تقویتی هستیم.

Starts: 07-10-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap