نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 بی توجهی به فرهنگ سبب فلجسازی اقتصاد مملکت میشود

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: متاسفانه رانت، اختلاس و اندوختن سکه و دلار در خانه نشان از ویرانی فرهنگ جامعه است که اقتصاد یک مملکت را فلج میکند.

آیت‌الله سید حسن عاملی در دیدار با برخی مسئولان در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر نظارت بر حسن اجرای قانون از قانون‌گذاری ارزشمندتر و برتر است چرا که قانون باید با هدف صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال باشد.

وی با اشاره به این که اتخاذ راهکارهای علمی و تجربی در این زمینه حائز اهمیت است افزود: مجلس نیز باید برای تحقق این اهداف ورود پیدا کند و در راستای اجرای شایسته و آرمانی قانون تمام تلاش و توان خود را به کارگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان این که در عزل و نصب‌ها مجلس نباید دخالت داشته باشد تصریح کرد: مگر این که فرد منتخب از فرد معزول کاربلدتر باشد و دوم این که فردی که روی کار می‌آید از نزدیکان و آشنایان باشد که قابل قبول نیست.

عاملی اظهار کرد: اهمیت به فرهنگ و اقتصاد نیز به عنوان دو مقوله بسیار مهم باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه رفع معضلات و مشکلات اقتصادی را که ریشه در فرهنگ دارد را از سر راه برداشته و بی‌توجهی به فرهنگ را در جامعه خویش ریشه‌کن کنیم.

وی بیان کرد: متاسفانه رانت، اختلاس و اندوختن سکه و دلار در خانه نشان از ویرانی فرهنگ جامعه است که اقتصاد یک مملکت را فلج می‌کند و باید با احساس جمعی به عنوان یک اساس برای پیشرفت اقتصادی به کار گرفته شود.

شعاملی منابع انسانی را از ارکان مهم اقتصاد موفق عنوان کرد و بیان کرد: متاسفانه مملکت ایران اسلامی از این بابت ضربه‌های بزرگی را متحمل شده  و نصب مدیران سیاسی هزینه بالایی از اختلاس‌ها به کشور وارد کرده است.

امام جمعه اردبیل افزود: جوانان شاخص قدرت یک کشور هستند و باید زمینه حمایت از جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم شود تا بتوانیم به این شکل تنگناهای اقتصادی و تاثیرات آن را در جامعه کاهش داده و معضلات موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: متاسفانه رانت، اختلاس و اندوختن سکه و دلار در خانه نشان از ویرانی فرهنگ جامعه است که اقتصاد یک مملکت را فلج میکند.

آیت‌الله سید حسن عاملی در دیدار با برخی مسئولان در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر نظارت بر حسن اجرای قانون از قانون‌گذاری ارزشمندتر و برتر است چرا که قانون باید با هدف صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال باشد.

وی با اشاره به این که اتخاذ راهکارهای علمی و تجربی در این زمینه حائز اهمیت است افزود: مجلس نیز باید برای تحقق این اهداف ورود پیدا کند و در راستای اجرای شایسته و آرمانی قانون تمام تلاش و توان خود را به کارگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان این که در عزل و نصب‌ها مجلس نباید دخالت داشته باشد تصریح کرد: مگر این که فرد منتخب از فرد معزول کاربلدتر باشد و دوم این که فردی که روی کار می‌آید از نزدیکان و آشنایان باشد که قابل قبول نیست.

عاملی اظهار کرد: اهمیت به فرهنگ و اقتصاد نیز به عنوان دو مقوله بسیار مهم باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه رفع معضلات و مشکلات اقتصادی را که ریشه در فرهنگ دارد را از سر راه برداشته و بی‌توجهی به فرهنگ را در جامعه خویش ریشه‌کن کنیم.

وی بیان کرد: متاسفانه رانت، اختلاس و اندوختن سکه و دلار در خانه نشان از ویرانی فرهنگ جامعه است که اقتصاد یک مملکت را فلج می‌کند و باید با احساس جمعی به عنوان یک اساس برای پیشرفت اقتصادی به کار گرفته شود.

شعاملی منابع انسانی را از ارکان مهم اقتصاد موفق عنوان کرد و بیان کرد: متاسفانه مملکت ایران اسلامی از این بابت ضربه‌های بزرگی را متحمل شده  و نصب مدیران سیاسی هزینه بالایی از اختلاس‌ها به کشور وارد کرده است.

امام جمعه اردبیل افزود: جوانان شاخص قدرت یک کشور هستند و باید زمینه حمایت از جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم شود تا بتوانیم به این شکل تنگناهای اقتصادی و تاثیرات آن را در جامعه کاهش داده و معضلات موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سید حسن عاملی در دیدار با برخی مسئولان در اردبیل اظهار داشت: در حال حاضر نظارت بر حسن اجرای قانون از قانون‌گذاری ارزشمندتر و برتر است چرا که قانون باید با هدف صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال باشد.

وی با اشاره به این که اتخاذ راهکارهای علمی و تجربی در این زمینه حائز اهمیت است افزود: مجلس نیز باید برای تحقق این اهداف ورود پیدا کند و در راستای اجرای شایسته و آرمانی قانون تمام تلاش و توان خود را به کارگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان این که در عزل و نصب‌ها مجلس نباید دخالت داشته باشد تصریح کرد: مگر این که فرد منتخب از فرد معزول کاربلدتر باشد و دوم این که فردی که روی کار می‌آید از نزدیکان و آشنایان باشد که قابل قبول نیست.

عاملی اظهار کرد: اهمیت به فرهنگ و اقتصاد نیز به عنوان دو مقوله بسیار مهم باید مورد توجه واقع شود و در این زمینه رفع معضلات و مشکلات اقتصادی را که ریشه در فرهنگ دارد را از سر راه برداشته و بی‌توجهی به فرهنگ را در جامعه خویش ریشه‌کن کنیم.

وی بیان کرد: متاسفانه رانت، اختلاس و اندوختن سکه و دلار در خانه نشان از ویرانی فرهنگ جامعه است که اقتصاد یک مملکت را فلج می‌کند و باید با احساس جمعی به عنوان یک اساس برای پیشرفت اقتصادی به کار گرفته شود.

شعاملی منابع انسانی را از ارکان مهم اقتصاد موفق عنوان کرد و بیان کرد: متاسفانه مملکت ایران اسلامی از این بابت ضربه‌های بزرگی را متحمل شده  و نصب مدیران سیاسی هزینه بالایی از اختلاس‌ها به کشور وارد کرده است.

امام جمعه اردبیل افزود: جوانان شاخص قدرت یک کشور هستند و باید زمینه حمایت از جوانان در عرصه‌های مختلف فراهم شود تا بتوانیم به این شکل تنگناهای اقتصادی و تاثیرات آن را در جامعه کاهش داده و معضلات موجود در این زمینه را به حداقل برسانیم.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 04-20-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap