نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امامجمعه اردبیل: بیمهری و کملطفی به فرهنگ ملی آسیبهای متعددی را در جامعه بهدنبال دارد

نماینده ولیفقیه در استان اردبیل گفت: بیمهری و کملطفی به مسئله فرهنگ ملی میتواند آسیبهای متعددی را در یک جامعه به دنبال داشته باشد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: بی‌مهری و کم‌لطفی به مسئله فرهنگ ملی می‌تواند آسیب‌های متعددی را در یک جامعه به دنبال داشته باشد، چرا که اگر بهای کافی به کار فرهنگی معقول داده شده و با مدیریت فکر، اندیشه و احساس جامعه به سمت جلو گام برداریم یقین علاوه بر پرباری فرهنگ عامه، مشکلات اقتصادی تا حد چشمگیری کاهش یافته و بزه‌های اجتماعی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی تاثیر مشکلات فرهنگی در ایجاد مشکلات اقتصادی را یادآور شد و افزود: هر کشوری که توانسته به پیشرفتی دست یابد، بدون شک قبلاً یک انقلاب فرهنگی داشته است به این معنی که اگر مبدا خط تحول آنها بررسی شود، قطعا خواهیم دید که ابتدا اقدام به فرهنگ‌سازی نموده‌اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری فرهنگ را تشبیه به ریل و اقتصاد را قطار روی آن دانست و تصریح کرد: بدون شک با خرابی ریل قطار از حرکت خواهد ایستاد و در واقعیت نیز وقتی خدشه‌ای بر بدنه فرهنگ وارد آید اقتصاد به شدت دچار آسیب می‌شود.

عاملی با بیان اینکه اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند، افزود: در این برهه انتظار از جامعه رسانه استان بسیار بالاتر از سایر ایام می‌باشد، چرا که پیگیر مطالبات مردم بودن و آن را به گوش مسئولان رساندن خود رسالتی بس خطیر  حساس است، و در این راستا یک عده‌ای از مطبوعات استان که فقط در ایام انتخابات فعالیت می‌کنند نیز بدانند که استفاده ابزاری از یک جبهه فرهنگی همچون رسانه یا مطبوعات آزادی بیان در آن جامعه به مرور به انحطاط می‌کشاند.

امام جمعه اردبیل نقش فضای مجازی در عرصه کنونی را خطیر عنوان و اظهار کرد: هر مطلبی که در هر فضایی انتشار پیدا می‌یابد مطبوع به معنی عام است و باید تمامی اهالی رسانه استان و مطبوعات با حواس جمع نسبت به انتشاراخباراقدام کنند.

عاملی مطبوعات سنتی را با رقبایی جدی و قدرتمند همچون فضای مجازی، کانال‌های هوایی و منابع اینترنتی رقیب دانست و اضافه کرد: مطبوعات و اصحاب قلم از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و در این راستا گاهی با یک نوشته، سرنوشت یک شخص یا جامعه ممکن است تغییر پیدا کند و حتی موجب نجات کشور شود، پس قدسیت قلم، اقتضاء می‌کند صاحبان قلم در نظام ارزش‌گذاری جامعه، در جایگاه فاخر و امکانات مناسب آن قرار بگیرند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

نماینده ولیفقیه در استان اردبیل گفت: بیمهری و کملطفی به مسئله فرهنگ ملی میتواند آسیبهای متعددی را در یک جامعه به دنبال داشته باشد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: بی‌مهری و کم‌لطفی به مسئله فرهنگ ملی می‌تواند آسیب‌های متعددی را در یک جامعه به دنبال داشته باشد، چرا که اگر بهای کافی به کار فرهنگی معقول داده شده و با مدیریت فکر، اندیشه و احساس جامعه به سمت جلو گام برداریم یقین علاوه بر پرباری فرهنگ عامه، مشکلات اقتصادی تا حد چشمگیری کاهش یافته و بزه‌های اجتماعی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی تاثیر مشکلات فرهنگی در ایجاد مشکلات اقتصادی را یادآور شد و افزود: هر کشوری که توانسته به پیشرفتی دست یابد، بدون شک قبلاً یک انقلاب فرهنگی داشته است به این معنی که اگر مبدا خط تحول آنها بررسی شود، قطعا خواهیم دید که ابتدا اقدام به فرهنگ‌سازی نموده‌اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری فرهنگ را تشبیه به ریل و اقتصاد را قطار روی آن دانست و تصریح کرد: بدون شک با خرابی ریل قطار از حرکت خواهد ایستاد و در واقعیت نیز وقتی خدشه‌ای بر بدنه فرهنگ وارد آید اقتصاد به شدت دچار آسیب می‌شود.

عاملی با بیان اینکه اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند، افزود: در این برهه انتظار از جامعه رسانه استان بسیار بالاتر از سایر ایام می‌باشد، چرا که پیگیر مطالبات مردم بودن و آن را به گوش مسئولان رساندن خود رسالتی بس خطیر  حساس است، و در این راستا یک عده‌ای از مطبوعات استان که فقط در ایام انتخابات فعالیت می‌کنند نیز بدانند که استفاده ابزاری از یک جبهه فرهنگی همچون رسانه یا مطبوعات آزادی بیان در آن جامعه به مرور به انحطاط می‌کشاند.

امام جمعه اردبیل نقش فضای مجازی در عرصه کنونی را خطیر عنوان و اظهار کرد: هر مطلبی که در هر فضایی انتشار پیدا می‌یابد مطبوع به معنی عام است و باید تمامی اهالی رسانه استان و مطبوعات با حواس جمع نسبت به انتشاراخباراقدام کنند.

عاملی مطبوعات سنتی را با رقبایی جدی و قدرتمند همچون فضای مجازی، کانال‌های هوایی و منابع اینترنتی رقیب دانست و اضافه کرد: مطبوعات و اصحاب قلم از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و در این راستا گاهی با یک نوشته، سرنوشت یک شخص یا جامعه ممکن است تغییر پیدا کند و حتی موجب نجات کشور شود، پس قدسیت قلم، اقتضاء می‌کند صاحبان قلم در نظام ارزش‌گذاری جامعه، در جایگاه فاخر و امکانات مناسب آن قرار بگیرند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: بی‌مهری و کم‌لطفی به مسئله فرهنگ ملی می‌تواند آسیب‌های متعددی را در یک جامعه به دنبال داشته باشد، چرا که اگر بهای کافی به کار فرهنگی معقول داده شده و با مدیریت فکر، اندیشه و احساس جامعه به سمت جلو گام برداریم یقین علاوه بر پرباری فرهنگ عامه، مشکلات اقتصادی تا حد چشمگیری کاهش یافته و بزه‌های اجتماعی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی تاثیر مشکلات فرهنگی در ایجاد مشکلات اقتصادی را یادآور شد و افزود: هر کشوری که توانسته به پیشرفتی دست یابد، بدون شک قبلاً یک انقلاب فرهنگی داشته است به این معنی که اگر مبدا خط تحول آنها بررسی شود، قطعا خواهیم دید که ابتدا اقدام به فرهنگ‌سازی نموده‌اند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری فرهنگ را تشبیه به ریل و اقتصاد را قطار روی آن دانست و تصریح کرد: بدون شک با خرابی ریل قطار از حرکت خواهد ایستاد و در واقعیت نیز وقتی خدشه‌ای بر بدنه فرهنگ وارد آید اقتصاد به شدت دچار آسیب می‌شود.

عاملی با بیان اینکه اهالی رسانه و مطبوعات چشم بینای جامعه هستند، افزود: در این برهه انتظار از جامعه رسانه استان بسیار بالاتر از سایر ایام می‌باشد، چرا که پیگیر مطالبات مردم بودن و آن را به گوش مسئولان رساندن خود رسالتی بس خطیر  حساس است، و در این راستا یک عده‌ای از مطبوعات استان که فقط در ایام انتخابات فعالیت می‌کنند نیز بدانند که استفاده ابزاری از یک جبهه فرهنگی همچون رسانه یا مطبوعات آزادی بیان در آن جامعه به مرور به انحطاط می‌کشاند.

امام جمعه اردبیل نقش فضای مجازی در عرصه کنونی را خطیر عنوان و اظهار کرد: هر مطلبی که در هر فضایی انتشار پیدا می‌یابد مطبوع به معنی عام است و باید تمامی اهالی رسانه استان و مطبوعات با حواس جمع نسبت به انتشاراخباراقدام کنند.

عاملی مطبوعات سنتی را با رقبایی جدی و قدرتمند همچون فضای مجازی، کانال‌های هوایی و منابع اینترنتی رقیب دانست و اضافه کرد: مطبوعات و اصحاب قلم از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی ما هستند و در این راستا گاهی با یک نوشته، سرنوشت یک شخص یا جامعه ممکن است تغییر پیدا کند و حتی موجب نجات کشور شود، پس قدسیت قلم، اقتضاء می‌کند صاحبان قلم در نظام ارزش‌گذاری جامعه، در جایگاه فاخر و امکانات مناسب آن قرار بگیرند.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 04-20-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap