نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 امام جمعه اردبیل شهادت جمعی از جوانان ارتش آذربایجان را تسلیت گفت

امام جمعه اردبیل در پیامی شهادت جمعی از جوانان و درجه‌داران ارتش آذربایجان را تسلیت گفت.

◾️پیام تسلیت آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل در پی شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان
 
بسم الله الرحمن الرحیم

▪️با تأسف  وتاثر از شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان در مرز رسمی بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه «تووز» اطلاع یافتیم.
▪️در این خصوص شرارت دولت ارمنستان را که با نقض مواثیق بین المللی شروع کننده حمله بوده محکوم می کنیم و به روح بلند شهداء بزرگ این هجمه شوم درود می فرستیم و با ملت بزرگ و داغدار آذربایجان و خانواده های داغ دیدگان اعلان غمگساری می نماییم و از خداوند منان برای شهداءعلو درجات و برای عائله و بازماندگان آن ها آرامش و صبر مسألت داریم.
▪️شهادت درجه داران مسلمان و هم تباران ما در ارتش آذربایجان به دست ارمنی های غاصب برای ما سنگین و غصه ناک است این شرارت از طرف ارمنی های اشغال گر شرارت اخیر است اما شرارت آخر نیست و برای جلوگیری از این گونه جنایات و حفظ خون ابریاء و احیاء عزت و غرور مقدس اهالی آذربایجان و آذری های جهان انتظار تدبیر عاجل از دولت محترم آذربایجان داریم.

امام جمعه اردبیل در پیامی شهادت جمعی از جوانان و درجه‌داران ارتش آذربایجان را تسلیت گفت.

◾️پیام تسلیت آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل در پی شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان
 
بسم الله الرحمن الرحیم

▪️با تأسف  وتاثر از شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان در مرز رسمی بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه «تووز» اطلاع یافتیم.
▪️در این خصوص شرارت دولت ارمنستان را که با نقض مواثیق بین المللی شروع کننده حمله بوده محکوم می کنیم و به روح بلند شهداء بزرگ این هجمه شوم درود می فرستیم و با ملت بزرگ و داغدار آذربایجان و خانواده های داغ دیدگان اعلان غمگساری می نماییم و از خداوند منان برای شهداءعلو درجات و برای عائله و بازماندگان آن ها آرامش و صبر مسألت داریم.
▪️شهادت درجه داران مسلمان و هم تباران ما در ارتش آذربایجان به دست ارمنی های غاصب برای ما سنگین و غصه ناک است این شرارت از طرف ارمنی های اشغال گر شرارت اخیر است اما شرارت آخر نیست و برای جلوگیری از این گونه جنایات و حفظ خون ابریاء و احیاء عزت و غرور مقدس اهالی آذربایجان و آذری های جهان انتظار تدبیر عاجل از دولت محترم آذربایجان داریم.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

◾️پیام تسلیت آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل در پی شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان
 
بسم الله الرحمن الرحیم

▪️با تأسف  وتاثر از شهادت جمعی از جوانان و درجه داران ارتش آذربایجان در مرز رسمی بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه «تووز» اطلاع یافتیم.
▪️در این خصوص شرارت دولت ارمنستان را که با نقض مواثیق بین المللی شروع کننده حمله بوده محکوم می کنیم و به روح بلند شهداء بزرگ این هجمه شوم درود می فرستیم و با ملت بزرگ و داغدار آذربایجان و خانواده های داغ دیدگان اعلان غمگساری می نماییم و از خداوند منان برای شهداءعلو درجات و برای عائله و بازماندگان آن ها آرامش و صبر مسألت داریم.
▪️شهادت درجه داران مسلمان و هم تباران ما در ارتش آذربایجان به دست ارمنی های غاصب برای ما سنگین و غصه ناک است این شرارت از طرف ارمنی های اشغال گر شرارت اخیر است اما شرارت آخر نیست و برای جلوگیری از این گونه جنایات و حفظ خون ابریاء و احیاء عزت و غرور مقدس اهالی آذربایجان و آذری های جهان انتظار تدبیر عاجل از دولت محترم آذربایجان داریم.

Starts: 07-17-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap