نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه در اردبیل برگزار نمی شود

اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه

اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه

 بسم الله الرحمن الرحیم
باحمد و ثنای حضرت حق و با صلوات بر حضرت خاتم الانبیاء وخاندان مطهر او، به اطلاع اهالی محترم و مکرم شهرستان اردبیل می رسانیم بنا بر تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان که برگزاری نماز عید و دعای عرفه را حتی در محوطه روباز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمام پروتکل ها اجازه ندادند، اعلام می داریم که امسال از فضیلت نماز عید بزرگ اضحی و فضیلت دعای دسته جمعی عرفه محروم خواهیم بود.
از تمام مومنین عزیز می خواهیم در روز عرفه، روز بزرگ دعا، از دعا مخصوصا برای رفع بلیه کرونا غفلت نورزند.
لعل الله یحدث بعد ذالک امرا ...

 روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه

اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه

 بسم الله الرحمن الرحیم
باحمد و ثنای حضرت حق و با صلوات بر حضرت خاتم الانبیاء وخاندان مطهر او، به اطلاع اهالی محترم و مکرم شهرستان اردبیل می رسانیم بنا بر تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان که برگزاری نماز عید و دعای عرفه را حتی در محوطه روباز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمام پروتکل ها اجازه ندادند، اعلام می داریم که امسال از فضیلت نماز عید بزرگ اضحی و فضیلت دعای دسته جمعی عرفه محروم خواهیم بود.
از تمام مومنین عزیز می خواهیم در روز عرفه، روز بزرگ دعا، از دعا مخصوصا برای رفع بلیه کرونا غفلت نورزند.
لعل الله یحدث بعد ذالک امرا ...

 روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اطلاعیه روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در خصوص نماز عید بزرگ اضحی و دعای عرفه

 بسم الله الرحمن الرحیم
باحمد و ثنای حضرت حق و با صلوات بر حضرت خاتم الانبیاء وخاندان مطهر او، به اطلاع اهالی محترم و مکرم شهرستان اردبیل می رسانیم بنا بر تصمیم ستاد مقابله با کرونای استان که برگزاری نماز عید و دعای عرفه را حتی در محوطه روباز و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت تمام پروتکل ها اجازه ندادند، اعلام می داریم که امسال از فضیلت نماز عید بزرگ اضحی و فضیلت دعای دسته جمعی عرفه محروم خواهیم بود.
از تمام مومنین عزیز می خواهیم در روز عرفه، روز بزرگ دعا، از دعا مخصوصا برای رفع بلیه کرونا غفلت نورزند.
لعل الله یحدث بعد ذالک امرا ...

 روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

Starts: 07-29-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap