نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 نماینده ولی فقیه در استان اردبیل: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است

-ماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است چرا که فرار از مالیات و کشف پیدا و پنهان در این زمینه مشهود است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار داشت: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است چرا که فرار از مالیات و کشف پیدا و پنهان در این زمینه مشهود است.

وی با اشاره به این که فرار مالیاتی متأسفانه به وفور مشاهده می‌شود بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ مالیات نیاز است گسترش جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی در جامعه ترویج یابد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: یکی از موارد حائز اهمیت در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و فرهنگی و نیز حوزه‌های علمیه است که برای حل مسائل و چالش‌های پیش رو باید در دستور کار گمارده شود.
عاملی با بیان این که جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی باید به یک امر نهادینه تبدیل شود گفت: رفع مشکلات باید در سطح ملی باشد تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر و تعادل‌سازی شرایط موجود باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: با توجه به این که تحریم یکی از مشکلات پیش روی ما است به همین منظور جلوگیری از فرار مالیاتی در  راستای صیانت از حقوق مؤدیان مالیات در استان مبنای کار است.
عاملی افزود: رعایت حال مردم و حمایت از وضعیت معیشت مردم یک اولویت اساسی است و باید شرایط مناسب برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در سطح کشور فراهم شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

-ماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است چرا که فرار از مالیات و کشف پیدا و پنهان در این زمینه مشهود است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار داشت: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است چرا که فرار از مالیات و کشف پیدا و پنهان در این زمینه مشهود است.

وی با اشاره به این که فرار مالیاتی متأسفانه به وفور مشاهده می‌شود بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ مالیات نیاز است گسترش جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی در جامعه ترویج یابد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: یکی از موارد حائز اهمیت در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و فرهنگی و نیز حوزه‌های علمیه است که برای حل مسائل و چالش‌های پیش رو باید در دستور کار گمارده شود.
عاملی با بیان این که جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی باید به یک امر نهادینه تبدیل شود گفت: رفع مشکلات باید در سطح ملی باشد تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر و تعادل‌سازی شرایط موجود باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: با توجه به این که تحریم یکی از مشکلات پیش روی ما است به همین منظور جلوگیری از فرار مالیاتی در  راستای صیانت از حقوق مؤدیان مالیات در استان مبنای کار است.
عاملی افزود: رعایت حال مردم و حمایت از وضعیت معیشت مردم یک اولویت اساسی است و باید شرایط مناسب برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در سطح کشور فراهم شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل اظهار داشت: اجرای طرح عدالت مالیاتی یک ضرورت اساسی است چرا که فرار از مالیات و کشف پیدا و پنهان در این زمینه مشهود است.

وی با اشاره به این که فرار مالیاتی متأسفانه به وفور مشاهده می‌شود بیان کرد: در راستای ترویج فرهنگ مالیات نیاز است گسترش جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی در جامعه ترویج یابد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: یکی از موارد حائز اهمیت در این زمینه استفاده از ظرفیت‌های مراکز علمی و فرهنگی و نیز حوزه‌های علمیه است که برای حل مسائل و چالش‌های پیش رو باید در دستور کار گمارده شود.
عاملی با بیان این که جریان فرهنگ‌سازی مالیاتی باید به یک امر نهادینه تبدیل شود گفت: رفع مشکلات باید در سطح ملی باشد تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر و تعادل‌سازی شرایط موجود باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل افزود: با توجه به این که تحریم یکی از مشکلات پیش روی ما است به همین منظور جلوگیری از فرار مالیاتی در  راستای صیانت از حقوق مؤدیان مالیات در استان مبنای کار است.
عاملی افزود: رعایت حال مردم و حمایت از وضعیت معیشت مردم یک اولویت اساسی است و باید شرایط مناسب برای کارآفرینان و تولیدکنندگان در سطح کشور فراهم شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

Starts: 05-08-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap