نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 پیام تبریک امام جمعه اردبیل به مناسبت روز خبرنگار

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیلی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفتند.

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به مناسبت روز خبرنگار

بسم الله الرحمن الرحیم

شاکرانه در ساحت درگاه حضرت احدیت  نعمت دیده‌بانان بزرگ صلاح و سداد جامعه، خبرنگاران و اصحاب رسانه را ارج می‌نهیم و با یاد قسم خداوندی برای حرمت «قلم» در برابر قلم رشد و اصلاح بزرگ سازندگان فرهنگی جامعه خضوع می‌کنیم.
بدون شک ملت ما در رسیدن به بناء آرمانی و فاخر مدینه فاضله و اصلاح مدیریت‌‌ها، ریشه‌کن کردن استئثار‌‌ها، فزون خواهی‌‌ها، اطفاء نائره فساد ، رسیدن به حق بزرگ «دانستن» و سد نفوذ دشمن در مرز‌های افکار عمومی ، دفع و رفع قلب حقائق و حوادث ، برخورداری جامعه از فریاد‌های دائمیِ هشدار و خنثی‌سازی تسویلات امپراطوری رسانه‌ای و شیطانی غرب و دجل دجال رهین خبرنگاران عزیز است و این همه برکات قلم خبرنگار، چه جایگاه رفیع، قدسی و مبارک برای این عزیزان ساخته است.

از عمق قلب، روز خبرنگار را گرامی می‌دارم و آن را برای عزیزان خبرنگار کشور مخصوصا به فعالان عرصه خبر ، اطلاع رسانی واهالی مطبوعات استان تبریک می‌گویم و برای مسؤولین درک عمیق جایگاه خطیر خبرنگاران و لزوم اقدامات شایسته ترفیهی در حق آن‌‌ها را از خداوند مسألت دارم.


سید حسن عاملی
مرداد ماه سال ۱۳۹۹

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیلی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفتند.

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به مناسبت روز خبرنگار

بسم الله الرحمن الرحیم

شاکرانه در ساحت درگاه حضرت احدیت  نعمت دیده‌بانان بزرگ صلاح و سداد جامعه، خبرنگاران و اصحاب رسانه را ارج می‌نهیم و با یاد قسم خداوندی برای حرمت «قلم» در برابر قلم رشد و اصلاح بزرگ سازندگان فرهنگی جامعه خضوع می‌کنیم.
بدون شک ملت ما در رسیدن به بناء آرمانی و فاخر مدینه فاضله و اصلاح مدیریت‌‌ها، ریشه‌کن کردن استئثار‌‌ها، فزون خواهی‌‌ها، اطفاء نائره فساد ، رسیدن به حق بزرگ «دانستن» و سد نفوذ دشمن در مرز‌های افکار عمومی ، دفع و رفع قلب حقائق و حوادث ، برخورداری جامعه از فریاد‌های دائمیِ هشدار و خنثی‌سازی تسویلات امپراطوری رسانه‌ای و شیطانی غرب و دجل دجال رهین خبرنگاران عزیز است و این همه برکات قلم خبرنگار، چه جایگاه رفیع، قدسی و مبارک برای این عزیزان ساخته است.

از عمق قلب، روز خبرنگار را گرامی می‌دارم و آن را برای عزیزان خبرنگار کشور مخصوصا به فعالان عرصه خبر ، اطلاع رسانی واهالی مطبوعات استان تبریک می‌گویم و برای مسؤولین درک عمیق جایگاه خطیر خبرنگاران و لزوم اقدامات شایسته ترفیهی در حق آن‌‌ها را از خداوند مسألت دارم.


سید حسن عاملی
مرداد ماه سال ۱۳۹۹

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

پیام نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل به مناسبت روز خبرنگار

بسم الله الرحمن الرحیم

شاکرانه در ساحت درگاه حضرت احدیت  نعمت دیده‌بانان بزرگ صلاح و سداد جامعه، خبرنگاران و اصحاب رسانه را ارج می‌نهیم و با یاد قسم خداوندی برای حرمت «قلم» در برابر قلم رشد و اصلاح بزرگ سازندگان فرهنگی جامعه خضوع می‌کنیم.
بدون شک ملت ما در رسیدن به بناء آرمانی و فاخر مدینه فاضله و اصلاح مدیریت‌‌ها، ریشه‌کن کردن استئثار‌‌ها، فزون خواهی‌‌ها، اطفاء نائره فساد ، رسیدن به حق بزرگ «دانستن» و سد نفوذ دشمن در مرز‌های افکار عمومی ، دفع و رفع قلب حقائق و حوادث ، برخورداری جامعه از فریاد‌های دائمیِ هشدار و خنثی‌سازی تسویلات امپراطوری رسانه‌ای و شیطانی غرب و دجل دجال رهین خبرنگاران عزیز است و این همه برکات قلم خبرنگار، چه جایگاه رفیع، قدسی و مبارک برای این عزیزان ساخته است.

از عمق قلب، روز خبرنگار را گرامی می‌دارم و آن را برای عزیزان خبرنگار کشور مخصوصا به فعالان عرصه خبر ، اطلاع رسانی واهالی مطبوعات استان تبریک می‌گویم و برای مسؤولین درک عمیق جایگاه خطیر خبرنگاران و لزوم اقدامات شایسته ترفیهی در حق آن‌‌ها را از خداوند مسألت دارم.


سید حسن عاملی
مرداد ماه سال ۱۳۹۹

Starts: 08-08-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap