نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 26 مرداد تجلی پیروزی رشادت ها و دلیرمردی هاست

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و استاندار اردبیل به مناسبت گرامی داشت 26 مرداد سالروز بازگشت اولین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بیانیه مشترکی صادر کردند .

در قسمتی از این بیانیه آمده است :26 مرداد یادآور بازگشت نخستین گروه از كاروان دلاوران دربند به میهن اسلامی  است که در تاریخ ایران زمین روز پرشكوه دیگری رقم خورد.
این روز سرآغاز تجلی عینی پیروزی رشادت ها و دلیرمردی های دلاور مردان و شیر زنانی شد كه هشت سال با تمام وجود از هستی خویش گذشتند و در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و او را به زانو درآوردند.
ایران سرافراز به همت مردمان سخت كوشش ایستاده بر قله افتخار در امنیت و آسایش چون نگینی درخشان بر تارك خاورمیانه پرآشوب می‌درخشد و این چیزی نیست جز میراث گرانقدر شهیدان جاودان، جانبازان شكیبا، آزادگان سرافراز و همه زنان و مردانی كه همواره بیداردل به پاسداری و حراست از سرزمینشان همت گماشته‌اند.
در این روز با شكوه به احترام ایثار بی‌ نظیر دلاورانی كه سال ها در بند، مردانه ایستادند و سرافرازانه به میهن اسلامی  بازگشتند یاد، نام و حرمتشان را گرامی داشته و این پیروزی بزرگ را به تمامی خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرانقدر و آزادگان همیشه سرافراز تبریك گفته ، اقتدار جاویدان و عزت پا برجای ملت و جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت می نماییم .
سید حسن عاملی                                                                                  اکبر بهنام جو 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل                                                  استاندار

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و استاندار اردبیل به مناسبت گرامی داشت 26 مرداد سالروز بازگشت اولین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بیانیه مشترکی صادر کردند .

در قسمتی از این بیانیه آمده است :26 مرداد یادآور بازگشت نخستین گروه از كاروان دلاوران دربند به میهن اسلامی  است که در تاریخ ایران زمین روز پرشكوه دیگری رقم خورد.
این روز سرآغاز تجلی عینی پیروزی رشادت ها و دلیرمردی های دلاور مردان و شیر زنانی شد كه هشت سال با تمام وجود از هستی خویش گذشتند و در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و او را به زانو درآوردند.
ایران سرافراز به همت مردمان سخت كوشش ایستاده بر قله افتخار در امنیت و آسایش چون نگینی درخشان بر تارك خاورمیانه پرآشوب می‌درخشد و این چیزی نیست جز میراث گرانقدر شهیدان جاودان، جانبازان شكیبا، آزادگان سرافراز و همه زنان و مردانی كه همواره بیداردل به پاسداری و حراست از سرزمینشان همت گماشته‌اند.
در این روز با شكوه به احترام ایثار بی‌ نظیر دلاورانی كه سال ها در بند، مردانه ایستادند و سرافرازانه به میهن اسلامی  بازگشتند یاد، نام و حرمتشان را گرامی داشته و این پیروزی بزرگ را به تمامی خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرانقدر و آزادگان همیشه سرافراز تبریك گفته ، اقتدار جاویدان و عزت پا برجای ملت و جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت می نماییم .
سید حسن عاملی                                                                                  اکبر بهنام جو 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل                                                  استاندار

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

در قسمتی از این بیانیه آمده است :26 مرداد یادآور بازگشت نخستین گروه از كاروان دلاوران دربند به میهن اسلامی  است که در تاریخ ایران زمین روز پرشكوه دیگری رقم خورد.
این روز سرآغاز تجلی عینی پیروزی رشادت ها و دلیرمردی های دلاور مردان و شیر زنانی شد كه هشت سال با تمام وجود از هستی خویش گذشتند و در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند و او را به زانو درآوردند.
ایران سرافراز به همت مردمان سخت كوشش ایستاده بر قله افتخار در امنیت و آسایش چون نگینی درخشان بر تارك خاورمیانه پرآشوب می‌درخشد و این چیزی نیست جز میراث گرانقدر شهیدان جاودان، جانبازان شكیبا، آزادگان سرافراز و همه زنان و مردانی كه همواره بیداردل به پاسداری و حراست از سرزمینشان همت گماشته‌اند.
در این روز با شكوه به احترام ایثار بی‌ نظیر دلاورانی كه سال ها در بند، مردانه ایستادند و سرافرازانه به میهن اسلامی  بازگشتند یاد، نام و حرمتشان را گرامی داشته و این پیروزی بزرگ را به تمامی خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان گرانقدر و آزادگان همیشه سرافراز تبریك گفته ، اقتدار جاویدان و عزت پا برجای ملت و جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت می نماییم .
سید حسن عاملی                                                                                  اکبر بهنام جو 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل                                                  استاندار

Starts: 08-12-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap