نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی باعنوان اهداف عاشورا درصحن شیخ صفی الدین اردبیلی محرم سال99

صوت سخنرانی  باعنوان اهداف عاشورا درصحن شیخ صفی الدین اردبیلی محرم سال99

صوت سخنرانی  باعنوان اهداف عاشورا درصحن شیخ صفی الدین اردبیلی محرم سال99

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی  باعنوان اهداف عاشورا درصحن شیخ صفی الدین اردبیلی محرم سال99

Starts: 09-03-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap