نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم شهریورماه۱۳۹۹

  • صوت خطبه های نماز جمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم شهریورماه۱۳۹۹

  • صوت خطبه های نماز جمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم شهریورماه۱۳۹۹
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
  • صوت خطبه های نماز جمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه بیست ویکم شهریورماه۱۳۹۹
Starts: 09-11-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap