نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی در حسینیه اردبیلی های مقیم مشهدباعنوان-اهداف قیام عاشورا-مرداد ماه 99-ترکی

صوت سخنرانی در حسینیه اردبیلی های مقیم مشهدباعنوان-اهداف قیام عاشورا-مرداد ماه 99-ترکی

صوت سخنرانی در حسینیه اردبیلی های مقیم مشهدباعنوان-اهداف قیام عاشورا-مرداد ماه 99-ترکی

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی در حسینیه اردبیلی های مقیم مشهدباعنوان-اهداف قیام عاشورا-مرداد ماه 99-ترکی

Starts: 09-21-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap