نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اظهارات امام جمعه اردبیل درباره واگذاری کشت و صنعت مغان

امام جمعه اردبیل گفت: بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل درجلسه تعیین تکلیف واگذاری کشت وصنعت مغان درحضور ریاست محترم قوه قضائیه وهیات بلندپایه همراه ایشان اظهارداشت:
بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.
حضرت آیت الله عاملی عنوان کرد: در واگذاری این مجموعه دو مطلب رعایت شود؛ اول، لزوم تغییر قیمت و دوم، الزام خریدار به اینکه درنصف مجموعه باید محصول استراتژیک کشت نماید.
وی افزود: درحال حاضر بخاطر عدم استقلال کشور در بعضی از محصولات استراتژیک کشاورزی، استکبار به راحتی می تواند مشکل جدی برای کشور درست کند همچنانکه در سال جاری در وانفسای ارزی، دولت باید ارز تهیه کند تا گندم وارد کند.
وی ادامه داد: اگر نتیجه هیأت داوری برفسخ شد لازم است این مجموعه در مزایده جدید به چهار قطعه تقسیم سپس به فروش برسد. در آن صورت، هم یک پارچگی نسبی حفظ شده و هم سازمان خصوصی سازی نمی تواند بگوید کسی به قیمت بالاتر نمی خرد. با تقطیع زمین قطعا هریک از قطعات به قیمت کل زمین و بلکه به بالاتر از قیمت کل به فروش خواهد رفت.

در این جلسه ریاست محترم قوه قضائیه ضمن احاله موضوع به هیات داوری الزام خریدار به کشت محصول استراتژیک را بسیار مهم دانست.
همچنین نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی آقای جهانگیزاده نیز ضمن حمایت از تقطیع اظهار داشت: درصورت تقطیع رقابت مثبت بین قطعات شکل خواهد گرفت.

امام جمعه اردبیل گفت: بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل درجلسه تعیین تکلیف واگذاری کشت وصنعت مغان درحضور ریاست محترم قوه قضائیه وهیات بلندپایه همراه ایشان اظهارداشت:
بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.
حضرت آیت الله عاملی عنوان کرد: در واگذاری این مجموعه دو مطلب رعایت شود؛ اول، لزوم تغییر قیمت و دوم، الزام خریدار به اینکه درنصف مجموعه باید محصول استراتژیک کشت نماید.
وی افزود: درحال حاضر بخاطر عدم استقلال کشور در بعضی از محصولات استراتژیک کشاورزی، استکبار به راحتی می تواند مشکل جدی برای کشور درست کند همچنانکه در سال جاری در وانفسای ارزی، دولت باید ارز تهیه کند تا گندم وارد کند.
وی ادامه داد: اگر نتیجه هیأت داوری برفسخ شد لازم است این مجموعه در مزایده جدید به چهار قطعه تقسیم سپس به فروش برسد. در آن صورت، هم یک پارچگی نسبی حفظ شده و هم سازمان خصوصی سازی نمی تواند بگوید کسی به قیمت بالاتر نمی خرد. با تقطیع زمین قطعا هریک از قطعات به قیمت کل زمین و بلکه به بالاتر از قیمت کل به فروش خواهد رفت.

در این جلسه ریاست محترم قوه قضائیه ضمن احاله موضوع به هیات داوری الزام خریدار به کشت محصول استراتژیک را بسیار مهم دانست.
همچنین نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی آقای جهانگیزاده نیز ضمن حمایت از تقطیع اظهار داشت: درصورت تقطیع رقابت مثبت بین قطعات شکل خواهد گرفت.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل درجلسه تعیین تکلیف واگذاری کشت وصنعت مغان درحضور ریاست محترم قوه قضائیه وهیات بلندپایه همراه ایشان اظهارداشت:
بدون هیچ تردیدی قیمت تعیین شده برای کشت وصنعت مغان عادلانه نیست و در افکار عمومی سوال بزرگ و گره بزرگ درست کرده است و با آرمانی بودن انقلاب هم سازگار نیست.
حضرت آیت الله عاملی عنوان کرد: در واگذاری این مجموعه دو مطلب رعایت شود؛ اول، لزوم تغییر قیمت و دوم، الزام خریدار به اینکه درنصف مجموعه باید محصول استراتژیک کشت نماید.
وی افزود: درحال حاضر بخاطر عدم استقلال کشور در بعضی از محصولات استراتژیک کشاورزی، استکبار به راحتی می تواند مشکل جدی برای کشور درست کند همچنانکه در سال جاری در وانفسای ارزی، دولت باید ارز تهیه کند تا گندم وارد کند.
وی ادامه داد: اگر نتیجه هیأت داوری برفسخ شد لازم است این مجموعه در مزایده جدید به چهار قطعه تقسیم سپس به فروش برسد. در آن صورت، هم یک پارچگی نسبی حفظ شده و هم سازمان خصوصی سازی نمی تواند بگوید کسی به قیمت بالاتر نمی خرد. با تقطیع زمین قطعا هریک از قطعات به قیمت کل زمین و بلکه به بالاتر از قیمت کل به فروش خواهد رفت.

در این جلسه ریاست محترم قوه قضائیه ضمن احاله موضوع به هیات داوری الزام خریدار به کشت محصول استراتژیک را بسیار مهم دانست.
همچنین نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی آقای جهانگیزاده نیز ضمن حمایت از تقطیع اظهار داشت: درصورت تقطیع رقابت مثبت بین قطعات شکل خواهد گرفت.

Starts: 10-01-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap