نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 اطلاعیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از تبتلای امام جمعه محبوب اردبیل به ویروس منحوس کرونا خبر داد.

اطلاعیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم ما بنا من نعمه فمنک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک

بدینوسیله به اطلاع هم وطنان عزیز می رساند اخیرا با ابتلاء نماینده محترم ولی فقیه در استان اردبیل حضرت آیت الله عاملی به ویروس منحوس کورونا ایشان چندین روز تحت مداوای کادر درمانی حاذق بیمارستان امام خمینی اردبیل قرارگرفتند.
حال با استثنایی ترین عنایت خداوندی که از اداء شکر ذره ای از آن عاجزیم و همچنین با دعاها وتوسلات مومنین که همیشه رهین منت این عزیزان ولی نعمت بوده ایم و مخصوصا با تلاش مضاعف وبسیار حاذقانه کادر درمانی بیمارستان، پزشکان و پرستاران و مخصوصا عنایت ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم و مکرم بهداشت و درمان استان، تقدیر بر بازگشت دوباره به زندگی شده است.
 امروز با رفع خطر و در آستانه ترخیص از بیمارستان و طی نقاهت در منزل برخود لازم می دانیم صمیمانه از مراحم و الطاف همه عزیزان مخصوصا هم وطنان عزیز که بار مسوولیت را مضاعف کردند، صمیمانه و با تمام احساس تشکر نماییم.
 از خداوند رحمان و رحیم متوسلا به تمام اسماء حسنی و به اولیاء مقرب می خواهیم ملت ما را از این بیماری مصون و به تمام بیماران مخصوصا به بیماران کورونایی شفاء عاجل مرحمت فرموده این بلاء ویرانگر را از کره خاکی مخصوصا کشورما ریشه کن فرماید.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
۳۰ مهرماه سال۱۳۹۹

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از تبتلای امام جمعه محبوب اردبیل به ویروس منحوس کرونا خبر داد.

اطلاعیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم ما بنا من نعمه فمنک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک

بدینوسیله به اطلاع هم وطنان عزیز می رساند اخیرا با ابتلاء نماینده محترم ولی فقیه در استان اردبیل حضرت آیت الله عاملی به ویروس منحوس کورونا ایشان چندین روز تحت مداوای کادر درمانی حاذق بیمارستان امام خمینی اردبیل قرارگرفتند.
حال با استثنایی ترین عنایت خداوندی که از اداء شکر ذره ای از آن عاجزیم و همچنین با دعاها وتوسلات مومنین که همیشه رهین منت این عزیزان ولی نعمت بوده ایم و مخصوصا با تلاش مضاعف وبسیار حاذقانه کادر درمانی بیمارستان، پزشکان و پرستاران و مخصوصا عنایت ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم و مکرم بهداشت و درمان استان، تقدیر بر بازگشت دوباره به زندگی شده است.
 امروز با رفع خطر و در آستانه ترخیص از بیمارستان و طی نقاهت در منزل برخود لازم می دانیم صمیمانه از مراحم و الطاف همه عزیزان مخصوصا هم وطنان عزیز که بار مسوولیت را مضاعف کردند، صمیمانه و با تمام احساس تشکر نماییم.
 از خداوند رحمان و رحیم متوسلا به تمام اسماء حسنی و به اولیاء مقرب می خواهیم ملت ما را از این بیماری مصون و به تمام بیماران مخصوصا به بیماران کورونایی شفاء عاجل مرحمت فرموده این بلاء ویرانگر را از کره خاکی مخصوصا کشورما ریشه کن فرماید.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
۳۰ مهرماه سال۱۳۹۹

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

اطلاعیه دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم ما بنا من نعمه فمنک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک

بدینوسیله به اطلاع هم وطنان عزیز می رساند اخیرا با ابتلاء نماینده محترم ولی فقیه در استان اردبیل حضرت آیت الله عاملی به ویروس منحوس کورونا ایشان چندین روز تحت مداوای کادر درمانی حاذق بیمارستان امام خمینی اردبیل قرارگرفتند.
حال با استثنایی ترین عنایت خداوندی که از اداء شکر ذره ای از آن عاجزیم و همچنین با دعاها وتوسلات مومنین که همیشه رهین منت این عزیزان ولی نعمت بوده ایم و مخصوصا با تلاش مضاعف وبسیار حاذقانه کادر درمانی بیمارستان، پزشکان و پرستاران و مخصوصا عنایت ریاست محترم بیمارستان و مدیریت محترم و مکرم بهداشت و درمان استان، تقدیر بر بازگشت دوباره به زندگی شده است.
 امروز با رفع خطر و در آستانه ترخیص از بیمارستان و طی نقاهت در منزل برخود لازم می دانیم صمیمانه از مراحم و الطاف همه عزیزان مخصوصا هم وطنان عزیز که بار مسوولیت را مضاعف کردند، صمیمانه و با تمام احساس تشکر نماییم.
 از خداوند رحمان و رحیم متوسلا به تمام اسماء حسنی و به اولیاء مقرب می خواهیم ملت ما را از این بیماری مصون و به تمام بیماران مخصوصا به بیماران کورونایی شفاء عاجل مرحمت فرموده این بلاء ویرانگر را از کره خاکی مخصوصا کشورما ریشه کن فرماید.

روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل
۳۰ مهرماه سال۱۳۹۹

Starts: 10-21-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap