نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)990724

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)99/07/24

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)99/07/24

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)99/07/24

Starts: 10-30-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap