نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)990801

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)990801

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)990801

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات درسمت خداباعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)990801

Starts: 08-09-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap