نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)مورخه990815

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)مورخه99/08/15

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)مورخه99/08/15

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان(ویژگی های نبی مکرم اسلام)مورخه99/08/15

Starts: 11-14-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap