نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت سخنرانی کنفرانس-شهادت -عزت-آزادی-گرجستان دی ماه1399

صوت سخنرانی   کنفرانس-شهادت -عزت-آزادی-گرجستان دی ماه1399

صوت سخنرانی   کنفرانس-شهادت -عزت-آزادی-گرجستان دی ماه1399

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت سخنرانی   کنفرانس-شهادت -عزت-آزادی-گرجستان دی ماه1399

Starts: 01-01-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap