نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه991026

صوت خطبه  های نمازجمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه99/10/26

صوت خطبه  های نمازجمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه99/10/26

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت خطبه  های نمازجمعه اردبیل به امامت آیت الله سیدحسن عاملی مورخه99/10/26

Starts: 11-03-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap