نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 واکنش امام جمعه اردبیل به دکتر ظریف در روزنامه همدلی

امام جمعه اردبیل به نامه دکتر ظریف در روزنامه همدلی واکش نشان داد.

گفتنی است دکتر ظریف در بخشی از مصاحبه اخیر خود با روزنامه همدلی در پاسخ به این سوال "شما به‌عنوان یک دیپلمات آشنا و متخصص به سیاست آمریکا، شش ماه پیش وضعیت کنونی آمریکا را پیش‌بینی می‌کردید؟" گفته است :

خیر، ببینید من فال بین نیستم دیپلمات هستم، مگر کسی به ماوراطبیعه دسترسی داشته باشد و بتواند چنین پیش‌بینی کند.

یکی از دوستان من می‌گفت من از اول پیش‌بینی کردم که ترامپ رئیس‌‌جمهور یک دوره‌ای خواهد بود، والله من چنین پیش‌بینی نداشتم. تا حدود خردادماه پیش‌بینی علمی من این بود که ترامپ برنده می‌شود.

از خردادماه من شروع کردم به تشکیک در این پیش‌بینی علمی. علتی هم که این تشکیک ایجاد شد این بود که احساس کردم در داخل آمریکا نیروهای مختلفی دارند برای مقابله با پایگاه ترامپ، پایگاه ایجاد می‌کنند.

شما ببینید ترامپ 75میلیون رای آورد، بالاترین رایی که یک رئیس جمهور قبلاً آورده بود را ترامپ آورده. نکته‌ مهم این است که تمام مخالفین ترامپ جمع شدند و 80میلیون رای آوردند. نمی‌دانم آن‌هایی که پیش‌بینی کردند که ترامپ دوباره انتخاب نمی‌شود برچه اساس این پیش‌بینی را داشتند؛ مگر این‌که با ماوراءطبیعه ارتباط داشته باشند. اما پیش‌بینی من این شد که نتایج (نامزدهای) انتخابات به هم نزدیک خواهد بود، بعد هم خود آمریکایی‌ها شروع کردند به‌نوشتن درباره این‌که از روز بعد از انتخابات اگر ترامپ ببازد در آمریکا دعوا شروع می‌شود، لذا من این پیش‌بینی را هم گفتم.

این پیش‌بینی هم براساس مطالعه تحلیل‌های داخل آمریکا بود و فکر می‌کنم هنوز هم این دعوا تمام نشده و احساسم هم این است که شکافی که در جامعه آمریکا در چهار سال گذشته ایجاد و در دو ماه گذشته بسیار خونین و آتشین شد، این شکاف به‌راحتی پر نخواهد شد.

این مصاحبه وی واکنش‌هایی را در پی داشته است.

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در صفحه توئیتری خود در واکنش به این مصاحبه نوشت:

افتضاح ترامپ آن گونه بود که پیش بینی سقوط او نه احتیاجی به فال بینی داشت و نه به ارتباط با ماوراءطبیعت. فقط نژاد پرستی وحشتناک او در داخل آمریکا کفایت می‌کرد که ادنی محللی بتواند تشخیص دهد که او رفتنی است.

اینجا تعجب از عدم تشخیص نیست، تعجب از رمی اهل نظر به فال بینی و اتصال به ماورا طبیعت آن هم از یک دیپلمات بسیار کارکشته، پر تجربه،ریزبین ودرعین حال عزیزومحترم است.

لازم به ذکر است که آیت الله عاملی در خطبه های نماز جمعه 26 مهر 98 با ذکر دلایل و ارائه تحلیل‌های مختلف تاکید کرده بود که ترامپ برای بار دوم انتخاب نخواهد شد.

امام جمعه اردبیل به نامه دکتر ظریف در روزنامه همدلی واکش نشان داد.

گفتنی است دکتر ظریف در بخشی از مصاحبه اخیر خود با روزنامه همدلی در پاسخ به این سوال "شما به‌عنوان یک دیپلمات آشنا و متخصص به سیاست آمریکا، شش ماه پیش وضعیت کنونی آمریکا را پیش‌بینی می‌کردید؟" گفته است :

خیر، ببینید من فال بین نیستم دیپلمات هستم، مگر کسی به ماوراطبیعه دسترسی داشته باشد و بتواند چنین پیش‌بینی کند.

یکی از دوستان من می‌گفت من از اول پیش‌بینی کردم که ترامپ رئیس‌‌جمهور یک دوره‌ای خواهد بود، والله من چنین پیش‌بینی نداشتم. تا حدود خردادماه پیش‌بینی علمی من این بود که ترامپ برنده می‌شود.

از خردادماه من شروع کردم به تشکیک در این پیش‌بینی علمی. علتی هم که این تشکیک ایجاد شد این بود که احساس کردم در داخل آمریکا نیروهای مختلفی دارند برای مقابله با پایگاه ترامپ، پایگاه ایجاد می‌کنند.

شما ببینید ترامپ 75میلیون رای آورد، بالاترین رایی که یک رئیس جمهور قبلاً آورده بود را ترامپ آورده. نکته‌ مهم این است که تمام مخالفین ترامپ جمع شدند و 80میلیون رای آوردند. نمی‌دانم آن‌هایی که پیش‌بینی کردند که ترامپ دوباره انتخاب نمی‌شود برچه اساس این پیش‌بینی را داشتند؛ مگر این‌که با ماوراءطبیعه ارتباط داشته باشند. اما پیش‌بینی من این شد که نتایج (نامزدهای) انتخابات به هم نزدیک خواهد بود، بعد هم خود آمریکایی‌ها شروع کردند به‌نوشتن درباره این‌که از روز بعد از انتخابات اگر ترامپ ببازد در آمریکا دعوا شروع می‌شود، لذا من این پیش‌بینی را هم گفتم.

این پیش‌بینی هم براساس مطالعه تحلیل‌های داخل آمریکا بود و فکر می‌کنم هنوز هم این دعوا تمام نشده و احساسم هم این است که شکافی که در جامعه آمریکا در چهار سال گذشته ایجاد و در دو ماه گذشته بسیار خونین و آتشین شد، این شکاف به‌راحتی پر نخواهد شد.

این مصاحبه وی واکنش‌هایی را در پی داشته است.

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در صفحه توئیتری خود در واکنش به این مصاحبه نوشت:

افتضاح ترامپ آن گونه بود که پیش بینی سقوط او نه احتیاجی به فال بینی داشت و نه به ارتباط با ماوراءطبیعت. فقط نژاد پرستی وحشتناک او در داخل آمریکا کفایت می‌کرد که ادنی محللی بتواند تشخیص دهد که او رفتنی است.

اینجا تعجب از عدم تشخیص نیست، تعجب از رمی اهل نظر به فال بینی و اتصال به ماورا طبیعت آن هم از یک دیپلمات بسیار کارکشته، پر تجربه،ریزبین ودرعین حال عزیزومحترم است.

لازم به ذکر است که آیت الله عاملی در خطبه های نماز جمعه 26 مهر 98 با ذکر دلایل و ارائه تحلیل‌های مختلف تاکید کرده بود که ترامپ برای بار دوم انتخاب نخواهد شد.

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

گفتنی است دکتر ظریف در بخشی از مصاحبه اخیر خود با روزنامه همدلی در پاسخ به این سوال "شما به‌عنوان یک دیپلمات آشنا و متخصص به سیاست آمریکا، شش ماه پیش وضعیت کنونی آمریکا را پیش‌بینی می‌کردید؟" گفته است :

خیر، ببینید من فال بین نیستم دیپلمات هستم، مگر کسی به ماوراطبیعه دسترسی داشته باشد و بتواند چنین پیش‌بینی کند.

یکی از دوستان من می‌گفت من از اول پیش‌بینی کردم که ترامپ رئیس‌‌جمهور یک دوره‌ای خواهد بود، والله من چنین پیش‌بینی نداشتم. تا حدود خردادماه پیش‌بینی علمی من این بود که ترامپ برنده می‌شود.

از خردادماه من شروع کردم به تشکیک در این پیش‌بینی علمی. علتی هم که این تشکیک ایجاد شد این بود که احساس کردم در داخل آمریکا نیروهای مختلفی دارند برای مقابله با پایگاه ترامپ، پایگاه ایجاد می‌کنند.

شما ببینید ترامپ 75میلیون رای آورد، بالاترین رایی که یک رئیس جمهور قبلاً آورده بود را ترامپ آورده. نکته‌ مهم این است که تمام مخالفین ترامپ جمع شدند و 80میلیون رای آوردند. نمی‌دانم آن‌هایی که پیش‌بینی کردند که ترامپ دوباره انتخاب نمی‌شود برچه اساس این پیش‌بینی را داشتند؛ مگر این‌که با ماوراءطبیعه ارتباط داشته باشند. اما پیش‌بینی من این شد که نتایج (نامزدهای) انتخابات به هم نزدیک خواهد بود، بعد هم خود آمریکایی‌ها شروع کردند به‌نوشتن درباره این‌که از روز بعد از انتخابات اگر ترامپ ببازد در آمریکا دعوا شروع می‌شود، لذا من این پیش‌بینی را هم گفتم.

این پیش‌بینی هم براساس مطالعه تحلیل‌های داخل آمریکا بود و فکر می‌کنم هنوز هم این دعوا تمام نشده و احساسم هم این است که شکافی که در جامعه آمریکا در چهار سال گذشته ایجاد و در دو ماه گذشته بسیار خونین و آتشین شد، این شکاف به‌راحتی پر نخواهد شد.

این مصاحبه وی واکنش‌هایی را در پی داشته است.

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در صفحه توئیتری خود در واکنش به این مصاحبه نوشت:

افتضاح ترامپ آن گونه بود که پیش بینی سقوط او نه احتیاجی به فال بینی داشت و نه به ارتباط با ماوراءطبیعت. فقط نژاد پرستی وحشتناک او در داخل آمریکا کفایت می‌کرد که ادنی محللی بتواند تشخیص دهد که او رفتنی است.

اینجا تعجب از عدم تشخیص نیست، تعجب از رمی اهل نظر به فال بینی و اتصال به ماورا طبیعت آن هم از یک دیپلمات بسیار کارکشته، پر تجربه،ریزبین ودرعین حال عزیزومحترم است.

لازم به ذکر است که آیت الله عاملی در خطبه های نماز جمعه 26 مهر 98 با ذکر دلایل و ارائه تحلیل‌های مختلف تاکید کرده بود که ترامپ برای بار دوم انتخاب نخواهد شد.

Starts: 01-20-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap