نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (سلوک الهی(دوری ازتشخص6)مورخه991102

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (سلوک الهی(دوری ازتشخص6)مورخه99/11/02

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (سلوک الهی(دوری ازتشخص6)مورخه99/11/02

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (سلوک الهی(دوری ازتشخص6)مورخه99/11/02

Starts: 11-03-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap