نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی خدمتی بزرگ به امنیت کشور است

 تدوین لغت نامه ترکی آذربایجانی خدمتی بزرگ به امنیت کشور است

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در حاشیه آیین رونمایی از لغت نامه ترکی آذربایجانی اظهار داشت: تدوین این لغت نامه خدمت بزرگی برای امنیت کشور می باشد. این خدمت بزرگ به امنیت کشور اگر از تلاش هایی که توسط نیروهای عزیز امنیتی در موضوع اقوام صورت گرفته بالاتر نباشد کمترنیست. امروز خدمت بزرگی به امنیت کشور کردیم . آیت الله عاملی تصریح کرد: با تدوین این لغت نامه دیگر جایی برای نقد و گلایه درباب زبان نیست . جمهوری اسلامی خدمت بزرگی به زبان مادری ما کرد .انقلاب ما ، انقلاب آرمانی است مقام معظم رهبری فرمودند ملت ما باید آرمانی فکرکنند. اگر در دنیا از ما بپرسند نظام آرمانی شما در راستای مدیریت اقوام چه کرده است تا برای سایرکشور ها الگو باشد؟ این لغت نامه نمونه بسیار خوبی برای پاسخ به آن سوال می باشد . به برکت جمهوری اسلامی کلمات جمع آوری شد تا از بین نروند و درمحاوره جمعیت عظیمی مورداستفاده قرارگیرد و این فقط کار فرهنگی نیست بلکه درعین حال خدمت بزرگی برای امنیت کشور عزیزمان ایران می باشد. همه و مخصوصاً مسوولینی که در ضرورت چنین اقدامات فرهنگی شبهه دارند توجه بفرمایند که دشمنان ما برای ظرفیت تعدد اقوام در ایران سرمایه گذاری بسیاری کرده اند، یکی از آمریکایی ها گفته است که " ما از ظرفیت تعدد قومی در ایران غافل بوده ایم " اما امروز همه رشته های آنان پنبه شد . وی گفت: نیروهای فرهنگی به نیکی می دانند که چه خدمت بزرگی اتفاق افتاده است. آنهایی که در ستاد نشسته اند و از صف خبر ندارند شاید انتقاداتی داشته باشند اما آنها به عمق قضیه توجه ندارند. بنده اکنون این احساس را دارم که ما به کشور ، ملت ، تمامیت ارضی ، آینده و مدنیت کشور خودمان بزرگترین خدمت را با انجام داده ایم. بعد از این رویداد مهم که لبیک نظام به نیاز فطری انسانها بود به خودی خود مرزبندی درست می شود در یک طرف مرز کسانی هستند که واقعا درد زبان را داشتند وحالا می بینند که این آرزوی مبارک برآورده شده و آنها مقضی المرام شده اند طبعاً اینها تشکر و قدردانی دارند درطرف دیگر مرز کسانی هستند که زبان و قومیت را بهانه کرده بودند و حالا ماهیت آنها کاملا رو می شود. آیت الله عاملی با تاکید بر اینکه زمینه بسیار مساعدی برای امنیت کشور ایجاد شد عنوان کرد: آرزوی من این است که مسئولان به این حرکت ارزشمند توجه کنند و آن را قدر بدانند . مقام معظم رهبری فرمودند گناه یک مسوول با فرد عادی فرق می کند گناه مسوول این است که در فرصت مناسب کاری که بایست می کرد نکند و فرصت از دست برود و ما از فرصت استفاده کردیم و این اقدام فرهنگی خطیر را با خرد جمعی انجام دادیم اگر بنده در مسئولیت خویش به امنیت کشور خودم حساس نباشم راه را خطا رفته ام . البته می گویند که این ها کار امام جمعه نیست ، راست هم می گویند ، اما آنهایی که در اینجا وظیفه اصلی را داشتند اگر وظایف خود را انجام می دادند ، امام جمعه وارد نمی شد . آنهایی که باید انجام می دادند کوتاهی کرده اند و ما آن کوتاهی ها را جبران می کنیم و عجیب این است که همان مراکزی که باید این کار را می کردند و نکردند ما را رمی به خطا می کنند!!! وی افزود: از تمامی عزیزانی که دست اندرکار این حرکت بوده اند قدردانی می نمایم . از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می کنم که محبت های ایشان کمک بزرگی برای پیشبرد امر بود . از استاندار محترم ،دانشگاه محقق اردبیلی ، میراث فرهنگی ، حوزه هنری،نهاد کتابخانه استان، هئیت علمی لغت نامه،مدیریت سابق ارشاد اسلامی، آقای بیوته ،سازمان صداوسیمای استان و از سایر عزیزانی که فعالیت کرده اند تشکر می کنم همچنین از محققین استان های آذربایجان شرقی و غربی که جمع آوری های چندین ساله خود را سخاوتمندانه در اختیار این مجموعه قراردادند قلباً و قالباً تشکر می کنم. آیت الله عاملی در خاتمه اظهار داشت : امیدواریم خداوند متعال این حرکت را به عنوان حسنه و به عنوان یک خدمت تاریخی به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور اسلامی از ما قبول کند و همه ما را به وظیفه خویش آشنا و عامل قرار دهد .

محتوا

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در حاشیه آیین رونمایی از لغت نامه ترکی آذربایجانی اظهار داشت: تدوین این لغت نامه خدمت بزرگی برای امنیت کشور می باشد. این خدمت بزرگ به امنیت کشور اگر از تلاش هایی که توسط نیروهای عزیز امنیتی در موضوع اقوام صورت گرفته بالاتر نباشد کمترنیست. امروز خدمت بزرگی به امنیت کشور کردیم . آیت الله عاملی تصریح کرد: با تدوین این لغت نامه دیگر جایی برای نقد و گلایه درباب زبان نیست . جمهوری اسلامی خدمت بزرگی به زبان مادری ما کرد .انقلاب ما ، انقلاب آرمانی است مقام معظم رهبری فرمودند ملت ما باید آرمانی فکرکنند. اگر در دنیا از ما بپرسند نظام آرمانی شما در راستای مدیریت اقوام چه کرده است تا برای سایرکشور ها الگو باشد؟ این لغت نامه نمونه بسیار خوبی برای پاسخ به آن سوال می باشد . به برکت جمهوری اسلامی کلمات جمع آوری شد تا از بین نروند و درمحاوره جمعیت عظیمی مورداستفاده قرارگیرد و این فقط کار فرهنگی نیست بلکه درعین حال خدمت بزرگی برای امنیت کشور عزیزمان ایران می باشد. همه و مخصوصاً مسوولینی که در ضرورت چنین اقدامات فرهنگی شبهه دارند توجه بفرمایند که دشمنان ما برای ظرفیت تعدد اقوام در ایران سرمایه گذاری بسیاری کرده اند، یکی از آمریکایی ها گفته است که " ما از ظرفیت تعدد قومی در ایران غافل بوده ایم " اما امروز همه رشته های آنان پنبه شد . وی گفت: نیروهای فرهنگی به نیکی می دانند که چه خدمت بزرگی اتفاق افتاده است. آنهایی که در ستاد نشسته اند و از صف خبر ندارند شاید انتقاداتی داشته باشند اما آنها به عمق قضیه توجه ندارند. بنده اکنون این احساس را دارم که ما به کشور ، ملت ، تمامیت ارضی ، آینده و مدنیت کشور خودمان بزرگترین خدمت را با انجام داده ایم. بعد از این رویداد مهم که لبیک نظام به نیاز فطری انسانها بود به خودی خود مرزبندی درست می شود در یک طرف مرز کسانی هستند که واقعا درد زبان را داشتند وحالا می بینند که این آرزوی مبارک برآورده شده و آنها مقضی المرام شده اند طبعاً اینها تشکر و قدردانی دارند درطرف دیگر مرز کسانی هستند که زبان و قومیت را بهانه کرده بودند و حالا ماهیت آنها کاملا رو می شود. آیت الله عاملی با تاکید بر اینکه زمینه بسیار مساعدی برای امنیت کشور ایجاد شد عنوان کرد: آرزوی من این است که مسئولان به این حرکت ارزشمند توجه کنند و آن را قدر بدانند . مقام معظم رهبری فرمودند گناه یک مسوول با فرد عادی فرق می کند گناه مسوول این است که در فرصت مناسب کاری که بایست می کرد نکند و فرصت از دست برود و ما از فرصت استفاده کردیم و این اقدام فرهنگی خطیر را با خرد جمعی انجام دادیم اگر بنده در مسئولیت خویش به امنیت کشور خودم حساس نباشم راه را خطا رفته ام . البته می گویند که این ها کار امام جمعه نیست ، راست هم می گویند ، اما آنهایی که در اینجا وظیفه اصلی را داشتند اگر وظایف خود را انجام می دادند ، امام جمعه وارد نمی شد . آنهایی که باید انجام می دادند کوتاهی کرده اند و ما آن کوتاهی ها را جبران می کنیم و عجیب این است که همان مراکزی که باید این کار را می کردند و نکردند ما را رمی به خطا می کنند!!! وی افزود: از تمامی عزیزانی که دست اندرکار این حرکت بوده اند قدردانی می نمایم . از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می کنم که محبت های ایشان کمک بزرگی برای پیشبرد امر بود . از استاندار محترم ،دانشگاه محقق اردبیلی ، میراث فرهنگی ، حوزه هنری،نهاد کتابخانه استان، هئیت علمی لغت نامه،مدیریت سابق ارشاد اسلامی، آقای بیوته ،سازمان صداوسیمای استان و از سایر عزیزانی که فعالیت کرده اند تشکر می کنم همچنین از محققین استان های آذربایجان شرقی و غربی که جمع آوری های چندین ساله خود را سخاوتمندانه در اختیار این مجموعه قراردادند قلباً و قالباً تشکر می کنم. آیت الله عاملی در خاتمه اظهار داشت : امیدواریم خداوند متعال این حرکت را به عنوان حسنه و به عنوان یک خدمت تاریخی به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور اسلامی از ما قبول کند و همه ما را به وظیفه خویش آشنا و عامل قرار دهد .

محتوا

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

محتوا

Starts: 12-03-1399
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap