نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل توسط آیت الله سیدحسن عاملی مورخه هشتم اسفندماه۱۳۹۹

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل توسط آیت الله سیدحسن عاملی مورخه هشتم اسفندماه۱۳۹۹

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل توسط آیت الله سیدحسن عاملی مورخه هشتم اسفندماه۱۳۹۹

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت خطبه های نمازجمعه اردبیل توسط آیت الله سیدحسن عاملی مورخه هشتم اسفندماه۱۳۹۹

Starts: 02-26-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap