نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (ویژگی های شخصیتی حضرت علی (ع)مورخه991207

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (ویژگی های شخصیتی حضرت علی (ع)مورخه99/12/07

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (ویژگی های شخصیتی حضرت علی (ع)مورخه99/12/07

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

صوت بیانات آیت الله سیدحسن عاملی باعنوان (ویژگی های شخصیتی حضرت علی (ع)مورخه99/12/07

Starts: 02-26-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap