نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید در جامعه نهادینه‌سازی شود‌

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: بیش از هر زمان دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تقویت شده و توسعه پیدا کند.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم معارفه دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل اظهار داشت: در سطح وسیع باید نظارت‌ها و فرهنگسازی عمومی در پیشگیری از وقوع منکرات و تقویت معروف‌ها در جامعه مورد دقت نظر قرار گیرد تا صیانت عمومی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: شایسته است همه باید با احساس مسئولیت جمعی به سمتی حرکت کنیم تا بهترین و شایسته‌ترین کارها در جامعه پا گرفته و در نقطه مقابل امور ناشایست مذموم شمرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تا زمانی که احساس مسئولیتی در جامعه به وجود نیاید انحراف‌، تخطی از قانون و همچنین بزه مشاهده می‌شود و این امر در حقیقت ضایع شدن حقوق مردم و آحاد جامعه است.

عاملی افزود: در هر حوزه‌ای که مردم با شایستگی ورود پیدا کنند، ساماندهی و شایستگی‌ها در آن عرصه نمود پیدا می‌کند و در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیز بدون احساس مسئولیت مردم و ادای تکلیف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی بیان کرد: وظیفه همه به عنوان یک امانت الهی است تا انحرافات، گناه و بزه را گوشزد کرده و به تقویت کرامت، عزت و شوکت انسان‌ها کمر همت بست و در کنار آن بهتر است هر فرد با عوامل و عناصر منکر نیز به نوعی مقابله کنند.

عاملی اظهار کرد: بزرگترین مانعی که در این مسیر وجود دارد عدم حمایت از افرادی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که در سال‌های اخیر خطر و آسیب این رویه درست به حداقل رسیده و با حمایت‌های قضایی افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، مورد حمایت و صیانت قرار می‌گیرند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: براساس اعلام مسئولان کشوری در اکثر موارد افرادی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند، مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفتند و در این زمینه شایسته است بیش از هر زمان دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تقویت شده و توسعه پیدا کند.

منبع : تسنیم

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: بیش از هر زمان دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تقویت شده و توسعه پیدا کند.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم معارفه دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل اظهار داشت: در سطح وسیع باید نظارت‌ها و فرهنگسازی عمومی در پیشگیری از وقوع منکرات و تقویت معروف‌ها در جامعه مورد دقت نظر قرار گیرد تا صیانت عمومی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: شایسته است همه باید با احساس مسئولیت جمعی به سمتی حرکت کنیم تا بهترین و شایسته‌ترین کارها در جامعه پا گرفته و در نقطه مقابل امور ناشایست مذموم شمرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تا زمانی که احساس مسئولیتی در جامعه به وجود نیاید انحراف‌، تخطی از قانون و همچنین بزه مشاهده می‌شود و این امر در حقیقت ضایع شدن حقوق مردم و آحاد جامعه است.

عاملی افزود: در هر حوزه‌ای که مردم با شایستگی ورود پیدا کنند، ساماندهی و شایستگی‌ها در آن عرصه نمود پیدا می‌کند و در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیز بدون احساس مسئولیت مردم و ادای تکلیف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی بیان کرد: وظیفه همه به عنوان یک امانت الهی است تا انحرافات، گناه و بزه را گوشزد کرده و به تقویت کرامت، عزت و شوکت انسان‌ها کمر همت بست و در کنار آن بهتر است هر فرد با عوامل و عناصر منکر نیز به نوعی مقابله کنند.

عاملی اظهار کرد: بزرگترین مانعی که در این مسیر وجود دارد عدم حمایت از افرادی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که در سال‌های اخیر خطر و آسیب این رویه درست به حداقل رسیده و با حمایت‌های قضایی افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، مورد حمایت و صیانت قرار می‌گیرند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: براساس اعلام مسئولان کشوری در اکثر موارد افرادی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند، مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفتند و در این زمینه شایسته است بیش از هر زمان دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تقویت شده و توسعه پیدا کند.

منبع : تسنیم

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم معارفه دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل اظهار داشت: در سطح وسیع باید نظارت‌ها و فرهنگسازی عمومی در پیشگیری از وقوع منکرات و تقویت معروف‌ها در جامعه مورد دقت نظر قرار گیرد تا صیانت عمومی را شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: شایسته است همه باید با احساس مسئولیت جمعی به سمتی حرکت کنیم تا بهترین و شایسته‌ترین کارها در جامعه پا گرفته و در نقطه مقابل امور ناشایست مذموم شمرده شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: تا زمانی که احساس مسئولیتی در جامعه به وجود نیاید انحراف‌، تخطی از قانون و همچنین بزه مشاهده می‌شود و این امر در حقیقت ضایع شدن حقوق مردم و آحاد جامعه است.

عاملی افزود: در هر حوزه‌ای که مردم با شایستگی ورود پیدا کنند، ساماندهی و شایستگی‌ها در آن عرصه نمود پیدا می‌کند و در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیز بدون احساس مسئولیت مردم و ادای تکلیف نمی‌توان کاری از پیش برد.

وی بیان کرد: وظیفه همه به عنوان یک امانت الهی است تا انحرافات، گناه و بزه را گوشزد کرده و به تقویت کرامت، عزت و شوکت انسان‌ها کمر همت بست و در کنار آن بهتر است هر فرد با عوامل و عناصر منکر نیز به نوعی مقابله کنند.

عاملی اظهار کرد: بزرگترین مانعی که در این مسیر وجود دارد عدم حمایت از افرادی است که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند که در سال‌های اخیر خطر و آسیب این رویه درست به حداقل رسیده و با حمایت‌های قضایی افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، مورد حمایت و صیانت قرار می‌گیرند.

امام جمعه اردبیل بیان کرد: براساس اعلام مسئولان کشوری در اکثر موارد افرادی که در این زمینه احساس مسئولیت می‌کنند، مورد حمایت همه‌جانبه قرار گرفتند و در این زمینه شایسته است بیش از هر زمان دیگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تقویت شده و توسعه پیدا کند.

منبع : تسنیم

Starts: 03-08-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap