نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 مسئولان و مردم جامعیت رفتاری بی‌نظیر امام علی(ع) را مد نظر قرار دهند

امام جمعه اردبیل گفت: بسیاری از کج‌روی‌ها و انحراف‌ها نتیجه پشت کردن به این مکتب ارزشی است و ضرورت دارد در نظام اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر جامعیت رفتاری و شخصیت بی‌نظیر علی(ع) مورد توجه و الگوی مردم، مدیران و مسئولان قرار گیرد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با اشاره به جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) اظهار داشت: عظمت شخصیت امام علی(ع) نشان داد که انسان تا چه اندازه می‌تواند قدرت روحی بالایی داشته باشد.

وی به فضائل و الگوهای رفتاری امیرالمومنان، علی(ع) اشاره کرد و افزود: چه کسی می‌تواند بیت‌المال را در اختیار داشته باشد و حتی یک درهم از آن را برای خود نخواهد، زندگی آن حضرت در دوران حکومت جامعه اسلامی بسیار ساده و همانند ضعفای جامعه بود و این نشان از قدرت روحی بالای آن حضرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل به عدالت امیرالمومنان علی(ع) نیز اشاره کرد و بیان کرد: عدالت بی‌نظیر آن حضرت، دشمنان بسیاری به وجود آورد چرا که آن حضرت تنها پروردگار را بالای سر خود مشاهده می‌کرد و هیچ‌گاه در پرداخت حقوق و تقسیم بیت المال، تفاوتی بین ضعفا و ثروتمندان جامعه قائل نشد.

عاملی تصریح کرد: جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) در طول تاریخ بی‌نظیر است به‌طوری که در وجود آن حضرت تمام اوصاف حسنه را می‌توان به عینه مشاهده کرد.

  ‌وی تاکید کرد: پیامبر اعظم(ص) در روز عید غدیر با دستور پروردگار متعال، نظام سیاسی اسلام را پایه‌گذاری کرد؛ یعنی حاکم در جامعه اسلامی باید خود را شبیه حضرت علی(ع) نماید.

امام جمعه اردبیل نمونه‌ای از اوصاف امام اول شیعیان را ادای امانت و راستگویی آن حضرت یاد کرد و گفت: مسؤولیت در جامعه اسلامی امانت است و مسؤولان باید با الگوگیری از امیرالمومنان، علی(ع) امانتدار مسؤولیت خود باشند.

عاملی گفت: بسیاری از کج‌روی‌ها و انحراف‌ها نتیجه پشت کردن به این مکتب ارزشی است و ضرورت دارد در نظام اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر جامعیت رفتاری و شخصیت بی‌نظیر علی(ع) مورد توجه و الگوی مردم، مدیران و مسؤولان قرار گیرد.

منبع : فارس

امام جمعه اردبیل گفت: بسیاری از کج‌روی‌ها و انحراف‌ها نتیجه پشت کردن به این مکتب ارزشی است و ضرورت دارد در نظام اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر جامعیت رفتاری و شخصیت بی‌نظیر علی(ع) مورد توجه و الگوی مردم، مدیران و مسئولان قرار گیرد.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با اشاره به جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) اظهار داشت: عظمت شخصیت امام علی(ع) نشان داد که انسان تا چه اندازه می‌تواند قدرت روحی بالایی داشته باشد.

وی به فضائل و الگوهای رفتاری امیرالمومنان، علی(ع) اشاره کرد و افزود: چه کسی می‌تواند بیت‌المال را در اختیار داشته باشد و حتی یک درهم از آن را برای خود نخواهد، زندگی آن حضرت در دوران حکومت جامعه اسلامی بسیار ساده و همانند ضعفای جامعه بود و این نشان از قدرت روحی بالای آن حضرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل به عدالت امیرالمومنان علی(ع) نیز اشاره کرد و بیان کرد: عدالت بی‌نظیر آن حضرت، دشمنان بسیاری به وجود آورد چرا که آن حضرت تنها پروردگار را بالای سر خود مشاهده می‌کرد و هیچ‌گاه در پرداخت حقوق و تقسیم بیت المال، تفاوتی بین ضعفا و ثروتمندان جامعه قائل نشد.

عاملی تصریح کرد: جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) در طول تاریخ بی‌نظیر است به‌طوری که در وجود آن حضرت تمام اوصاف حسنه را می‌توان به عینه مشاهده کرد.

  ‌وی تاکید کرد: پیامبر اعظم(ص) در روز عید غدیر با دستور پروردگار متعال، نظام سیاسی اسلام را پایه‌گذاری کرد؛ یعنی حاکم در جامعه اسلامی باید خود را شبیه حضرت علی(ع) نماید.

امام جمعه اردبیل نمونه‌ای از اوصاف امام اول شیعیان را ادای امانت و راستگویی آن حضرت یاد کرد و گفت: مسؤولیت در جامعه اسلامی امانت است و مسؤولان باید با الگوگیری از امیرالمومنان، علی(ع) امانتدار مسؤولیت خود باشند.

عاملی گفت: بسیاری از کج‌روی‌ها و انحراف‌ها نتیجه پشت کردن به این مکتب ارزشی است و ضرورت دارد در نظام اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر جامعیت رفتاری و شخصیت بی‌نظیر علی(ع) مورد توجه و الگوی مردم، مدیران و مسؤولان قرار گیرد.

منبع : فارس

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با اشاره به جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) اظهار داشت: عظمت شخصیت امام علی(ع) نشان داد که انسان تا چه اندازه می‌تواند قدرت روحی بالایی داشته باشد.

وی به فضائل و الگوهای رفتاری امیرالمومنان، علی(ع) اشاره کرد و افزود: چه کسی می‌تواند بیت‌المال را در اختیار داشته باشد و حتی یک درهم از آن را برای خود نخواهد، زندگی آن حضرت در دوران حکومت جامعه اسلامی بسیار ساده و همانند ضعفای جامعه بود و این نشان از قدرت روحی بالای آن حضرت دارد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل به عدالت امیرالمومنان علی(ع) نیز اشاره کرد و بیان کرد: عدالت بی‌نظیر آن حضرت، دشمنان بسیاری به وجود آورد چرا که آن حضرت تنها پروردگار را بالای سر خود مشاهده می‌کرد و هیچ‌گاه در پرداخت حقوق و تقسیم بیت المال، تفاوتی بین ضعفا و ثروتمندان جامعه قائل نشد.

عاملی تصریح کرد: جامعیت شخصیت حضرت علی(ع) در طول تاریخ بی‌نظیر است به‌طوری که در وجود آن حضرت تمام اوصاف حسنه را می‌توان به عینه مشاهده کرد.

  ‌وی تاکید کرد: پیامبر اعظم(ص) در روز عید غدیر با دستور پروردگار متعال، نظام سیاسی اسلام را پایه‌گذاری کرد؛ یعنی حاکم در جامعه اسلامی باید خود را شبیه حضرت علی(ع) نماید.

امام جمعه اردبیل نمونه‌ای از اوصاف امام اول شیعیان را ادای امانت و راستگویی آن حضرت یاد کرد و گفت: مسؤولیت در جامعه اسلامی امانت است و مسؤولان باید با الگوگیری از امیرالمومنان، علی(ع) امانتدار مسؤولیت خود باشند.

عاملی گفت: بسیاری از کج‌روی‌ها و انحراف‌ها نتیجه پشت کردن به این مکتب ارزشی است و ضرورت دارد در نظام اسلامی ما بیش از هر زمان دیگر جامعیت رفتاری و شخصیت بی‌نظیر علی(ع) مورد توجه و الگوی مردم، مدیران و مسؤولان قرار گیرد.

منبع : فارس

Starts: 05-06-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap