نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

 ظهور امام عصر(عج) بساط جنگ و نزاع را از دنیا برمیچیند

امام جمعه اردبیل گفت: امروز جامعه بشری گرفتار حاکمان فاسدی شده که خبری از حاکمیت ملی نیست و در یک سیستم ناسالم اقتصادی بی عدالتی توزیع میشود و حتی سمتها و مسئولیتها نیز به ناحق توزیع شده و افراد ناصالح در رأس کار قرار گرفته است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم شب احیای بیست و سوم ماه رمضان در مصلی اردبیل اظهار داشت: ضرورت ظهور امام عصر (عج) به عنوان مصلح جهانی از آن حیث دارای اهمیت است که با آمدن امام موعود عقل بشر کامل شده و بساط فساد و تباهی و بی‌عفتی از روی جهان برچیده می‌شود.

وی با بیان اینکه با ظهور امام زمان (عج) عقلانیت حاکم شده و شریعت عاقبت به خیر می‌شود، بیان کرد: با عهده‌داری مدیریت جهانی به دست انسان‌های صالح اندیشه توحیدی رواج یافته و زمین از وجود انسان‌های ناصالح و ناشایست پاک خواهد شد.

امام جمعه اردبیل ضرورت احیا و تقویت امیدواری را در رفع پلیدی‌ها و زشتی‌ها و دور شدن از ورطه سقوط در مسیر زندگی یادآور شد و بیان کرد: منتظر واقعی کسی است که صبحگاه و شامگاه انتظار ظهور را بکشد و چشم انتظار موعود باشد.

عاملی با تاکید بر ضرورت برآورده شدن آرزوهای بشری متناسب با عواطف و احساسات و نیاز روحی و روانی گفت: با ظهور امام عصر (عج) انسان‌ها نه تنها به نقطه عقلانیت واقعی می‌رسند بلکه جامعه در مسیر اصلاح‌گری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آرزوهای مقدس بشری در عصر ظهور تصریح کرد: یکی از آرزوهای انسان‌ها برچیده شدن بساط ظلم و تباهی از روی عالم است تا با باطل شدن ظلم، حق ویژه و بی عدالتی بشریت به سمت خیر و نیکی حرکت کند تا از یوغ کفر و استبداد خارج شود.

خطیب جمعه اردبیل افزود: امروز جامعه بشری گرفتار حاکمان فاسدی شده که خبری از حاکمیت ملی نیست و در یک سیستم ناسالم اقتصادی بی عدالتی توزیع می‌شود و حتی سمت‌ها و مسئولیت‌ها نیز به ناحق توزیع شده و افراد ناصالح در رأس کار قرار گرفته‌اند.

عاملی گسترده شدن بساط عدالت را در جامعه و جلوگیری از دزدی و سرقت‌های پنهانی و تبانی و رانت را از جمله آرزوهای بشر برشمرد و گفت: در عصر ظهور قضاوت داودی، انتقام از ظالمان و ستمگران و ایجاد فضای سالم تربیتی در بروز و ظهور استعدادهای ناب مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از رواج فقر و فساد و تباهی و حتی تجارت جسمی اظهار کرد: امروزه ذائقه حیوانی و اندیشه سوداگری در تنزل تفکر بشری به معنای واقعی آزاردهنده است.

عاملی بیان کرد: با ظهور امام عصر(عج) بساط جنگ و نزاع در دنیا برچیده می‌شود و بشر کامل با دور شدن از تجملات و ظواهر دنیوی به سمت مبانی ارزشی و دینی حرکت می‌کند.

وی ریشه‌کنی فقر و نداری را از دیگر آرزوهای بشری در عصر ظهور اعلام کرد و افزود: تشکیل حکومت واحد جهانی آرزوی بشریت است چرا که تعدد حکومت‌ها، حاکمان و ادیان به جنگ و نابرابری منجر شده که با ظهور امام زمان (ع) بساط نژادپرستی، قوم‌گرایی و دعواهای دینی برچیده شده و بشریت به مرز تقوای واقعی می‌رسد.

منبع : مهر

امام جمعه اردبیل گفت: امروز جامعه بشری گرفتار حاکمان فاسدی شده که خبری از حاکمیت ملی نیست و در یک سیستم ناسالم اقتصادی بی عدالتی توزیع میشود و حتی سمتها و مسئولیتها نیز به ناحق توزیع شده و افراد ناصالح در رأس کار قرار گرفته است.

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم شب احیای بیست و سوم ماه رمضان در مصلی اردبیل اظهار داشت: ضرورت ظهور امام عصر (عج) به عنوان مصلح جهانی از آن حیث دارای اهمیت است که با آمدن امام موعود عقل بشر کامل شده و بساط فساد و تباهی و بی‌عفتی از روی جهان برچیده می‌شود.

وی با بیان اینکه با ظهور امام زمان (عج) عقلانیت حاکم شده و شریعت عاقبت به خیر می‌شود، بیان کرد: با عهده‌داری مدیریت جهانی به دست انسان‌های صالح اندیشه توحیدی رواج یافته و زمین از وجود انسان‌های ناصالح و ناشایست پاک خواهد شد.

امام جمعه اردبیل ضرورت احیا و تقویت امیدواری را در رفع پلیدی‌ها و زشتی‌ها و دور شدن از ورطه سقوط در مسیر زندگی یادآور شد و بیان کرد: منتظر واقعی کسی است که صبحگاه و شامگاه انتظار ظهور را بکشد و چشم انتظار موعود باشد.

عاملی با تاکید بر ضرورت برآورده شدن آرزوهای بشری متناسب با عواطف و احساسات و نیاز روحی و روانی گفت: با ظهور امام عصر (عج) انسان‌ها نه تنها به نقطه عقلانیت واقعی می‌رسند بلکه جامعه در مسیر اصلاح‌گری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آرزوهای مقدس بشری در عصر ظهور تصریح کرد: یکی از آرزوهای انسان‌ها برچیده شدن بساط ظلم و تباهی از روی عالم است تا با باطل شدن ظلم، حق ویژه و بی عدالتی بشریت به سمت خیر و نیکی حرکت کند تا از یوغ کفر و استبداد خارج شود.

خطیب جمعه اردبیل افزود: امروز جامعه بشری گرفتار حاکمان فاسدی شده که خبری از حاکمیت ملی نیست و در یک سیستم ناسالم اقتصادی بی عدالتی توزیع می‌شود و حتی سمت‌ها و مسئولیت‌ها نیز به ناحق توزیع شده و افراد ناصالح در رأس کار قرار گرفته‌اند.

عاملی گسترده شدن بساط عدالت را در جامعه و جلوگیری از دزدی و سرقت‌های پنهانی و تبانی و رانت را از جمله آرزوهای بشر برشمرد و گفت: در عصر ظهور قضاوت داودی، انتقام از ظالمان و ستمگران و ایجاد فضای سالم تربیتی در بروز و ظهور استعدادهای ناب مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از رواج فقر و فساد و تباهی و حتی تجارت جسمی اظهار کرد: امروزه ذائقه حیوانی و اندیشه سوداگری در تنزل تفکر بشری به معنای واقعی آزاردهنده است.

عاملی بیان کرد: با ظهور امام عصر(عج) بساط جنگ و نزاع در دنیا برچیده می‌شود و بشر کامل با دور شدن از تجملات و ظواهر دنیوی به سمت مبانی ارزشی و دینی حرکت می‌کند.

وی ریشه‌کنی فقر و نداری را از دیگر آرزوهای بشری در عصر ظهور اعلام کرد و افزود: تشکیل حکومت واحد جهانی آرزوی بشریت است چرا که تعدد حکومت‌ها، حاکمان و ادیان به جنگ و نابرابری منجر شده که با ظهور امام زمان (ع) بساط نژادپرستی، قوم‌گرایی و دعواهای دینی برچیده شده و بشریت به مرز تقوای واقعی می‌رسد.

منبع : مهر

مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars

آیت‌الله سیدحسن عاملی در مراسم شب احیای بیست و سوم ماه رمضان در مصلی اردبیل اظهار داشت: ضرورت ظهور امام عصر (عج) به عنوان مصلح جهانی از آن حیث دارای اهمیت است که با آمدن امام موعود عقل بشر کامل شده و بساط فساد و تباهی و بی‌عفتی از روی جهان برچیده می‌شود.

وی با بیان اینکه با ظهور امام زمان (عج) عقلانیت حاکم شده و شریعت عاقبت به خیر می‌شود، بیان کرد: با عهده‌داری مدیریت جهانی به دست انسان‌های صالح اندیشه توحیدی رواج یافته و زمین از وجود انسان‌های ناصالح و ناشایست پاک خواهد شد.

امام جمعه اردبیل ضرورت احیا و تقویت امیدواری را در رفع پلیدی‌ها و زشتی‌ها و دور شدن از ورطه سقوط در مسیر زندگی یادآور شد و بیان کرد: منتظر واقعی کسی است که صبحگاه و شامگاه انتظار ظهور را بکشد و چشم انتظار موعود باشد.

عاملی با تاکید بر ضرورت برآورده شدن آرزوهای بشری متناسب با عواطف و احساسات و نیاز روحی و روانی گفت: با ظهور امام عصر (عج) انسان‌ها نه تنها به نقطه عقلانیت واقعی می‌رسند بلکه جامعه در مسیر اصلاح‌گری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به آرزوهای مقدس بشری در عصر ظهور تصریح کرد: یکی از آرزوهای انسان‌ها برچیده شدن بساط ظلم و تباهی از روی عالم است تا با باطل شدن ظلم، حق ویژه و بی عدالتی بشریت به سمت خیر و نیکی حرکت کند تا از یوغ کفر و استبداد خارج شود.

خطیب جمعه اردبیل افزود: امروز جامعه بشری گرفتار حاکمان فاسدی شده که خبری از حاکمیت ملی نیست و در یک سیستم ناسالم اقتصادی بی عدالتی توزیع می‌شود و حتی سمت‌ها و مسئولیت‌ها نیز به ناحق توزیع شده و افراد ناصالح در رأس کار قرار گرفته‌اند.

عاملی گسترده شدن بساط عدالت را در جامعه و جلوگیری از دزدی و سرقت‌های پنهانی و تبانی و رانت را از جمله آرزوهای بشر برشمرد و گفت: در عصر ظهور قضاوت داودی، انتقام از ظالمان و ستمگران و ایجاد فضای سالم تربیتی در بروز و ظهور استعدادهای ناب مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از رواج فقر و فساد و تباهی و حتی تجارت جسمی اظهار کرد: امروزه ذائقه حیوانی و اندیشه سوداگری در تنزل تفکر بشری به معنای واقعی آزاردهنده است.

عاملی بیان کرد: با ظهور امام عصر(عج) بساط جنگ و نزاع در دنیا برچیده می‌شود و بشر کامل با دور شدن از تجملات و ظواهر دنیوی به سمت مبانی ارزشی و دینی حرکت می‌کند.

وی ریشه‌کنی فقر و نداری را از دیگر آرزوهای بشری در عصر ظهور اعلام کرد و افزود: تشکیل حکومت واحد جهانی آرزوی بشریت است چرا که تعدد حکومت‌ها، حاکمان و ادیان به جنگ و نابرابری منجر شده که با ظهور امام زمان (ع) بساط نژادپرستی، قوم‌گرایی و دعواهای دینی برچیده شده و بشریت به مرز تقوای واقعی می‌رسد.

منبع : مهر

Starts: 02-16-1400
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran


پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap