نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت تفسیرشب پانزدهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/31
 • بازدید : 38
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-22-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب چهاردهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/30
 • بازدید : 17
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-22-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب شانزدهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/01
 • بازدید : 7
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-23-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب سیزدهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/02/29
 • بازدید : 34
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-30-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب یازدهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/02/27
 • بازدید : 43
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-19-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap