نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت تفسیرشب بیست ونهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/14
 • بازدید : 977
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-17-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/13
 • بازدید : 849
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-04-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وهفتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/12
 • بازدید : 860
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وششم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/11
 • بازدید : 855
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-02-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وپنجم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/10
 • بازدید : 909
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap