نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-24-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی باطلاب حوزه علمیه بناب-سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/10/01
 • بازدید : 87
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-25-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی با اساتیدحوزه علمیه بناب-سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/10/01
 • بازدید : 62
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-25-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت کنگره شهدا-سالن ولایت سپاه استان اردبیل- سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/09/26
 • بازدید : 55
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-25-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی آیت الله عاملی دررادیو تهران درمورخه 14000605

 • مدیریت کل
 • 1400/06/06
 • بازدید : 294
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-28-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap