نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 01-19-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت قرائت دعای ذی الحجه باصدای استادآیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/05/23
 • بازدید : 1070
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-15-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت قرائت سوره مبارکه( عصر)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/01/21
 • بازدید : 1018
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-10-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت قرائت سوره مبارکه( تین)توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/01/09
 • بازدید : 1009
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-29-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت قرائت سوره مبارکه بینه توسط حضرت آیت الله سیدحسن عاملی

 • مدیریت کل
 • 1396/01/08
 • بازدید : 948
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-28-2017
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap