نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت شب هشتم محرم سال ۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/05/17
 • بازدید : 22
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-08-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شب هفتم محرم سال ۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/05/15
 • بازدید : 29
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-07-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شب ششم محرم سال ۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/05/14
 • بازدید : 39
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-06-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت شب پنجم محرم سال ۱۴۰۱

 • مدیریت کل
 • 1401/05/14
 • بازدید : 34
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-05-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-05-2022
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap