نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-07-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-06-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق دردانشگاه پیام نوراستان اردبیل مورخه 980910(فارسی)

  • مدیریت کل
  • 1398/09/10
  • بازدید : 89
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-29-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه980906

  • مدیریت کل
  • 1398/09/05
  • بازدید : 152
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-27-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap