نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان سال 1400

 • مدیریت کل
 • 1400/01/30
 • بازدید : 18
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-20-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی شب پنجم ماه مبارک رمضان سال 1400

 • مدیریت کل
 • 1400/01/29
 • بازدید : 41
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-19-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی شب چهارم ماه مبارک رمضان سال 1400

 • مدیریت کل
 • 1400/01/28
 • بازدید : 44
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-18-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی شب سوم ماه مبارک رمضان سال 1400

 • مدیریت کل
 • 1400/01/27
 • بازدید : 74
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-17-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی شب دوم ماه مبارک رمضان سال 1400

 • مدیریت کل
 • 1400/01/26
 • بازدید : 79
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-16-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap