نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-02-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست ونهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/14
 • بازدید : 54
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-17-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی روزبیست ونهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/14
 • بازدید : 126
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-04-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وهشتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/13
 • بازدید : 47
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-04-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی روزبیست وهشتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/13
 • بازدید : 83
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap