نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت درس اخلاق مورخه14000722

  • مدیریت کل
  • 1400/07/22
  • بازدید : 38
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه 14000701

  • مدیریت کل
  • 1400/07/01
  • بازدید : 113
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 09-24-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی آیت الله عاملی دررادیو تهران درمورخه 14000605

  • مدیریت کل
  • 1400/06/06
  • بازدید : 137
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-28-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-22-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 08-22-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap