نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

خطبه های نماز جمعه اردبیل 16 اسفند سال 81

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3781
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 9 اسفند سال 81

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3248
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 2 اسفند سال 81

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3377
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 26 بهمن سال 81

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3439
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

خطبه های نماز جمعه اردبیل 27 دی سال 81

 • مدیر
 • 1390/11/12
 • بازدید : 3452
مدیر
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 2012/02/01
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap