نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صو ت درس اخلاق مورخه بیست وپنجم مهرماه 1397

  • مدیریت کل
  • 1397/07/25
  • بازدید : 31
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-18-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه پنجم مهرماه1397

  • مدیریت کل
  • 1397/07/05
  • بازدید : 118
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 09-27-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-07-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق درحوزه علمیه بناب (فارسی)

  • مدیریت کل
  • 1397/02/07
  • بازدید : 139
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-21-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 04-11-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap