نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت درس اخلاق مورخه بیست وششم دی ماه1397

 • مدیریت کل
 • 1397/10/26
 • بازدید : 78
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم آذرماه1397

 • مدیریت کل
 • 1397/09/21
 • بازدید : 133
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-21-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق حوزه علمیه خلخال محل هشجین سال97

 • مدیریت کل
 • 1397/08/30
 • بازدید : 132
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-23-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست وسوم آبان ماه 1397

 • مدیریت کل
 • 1397/08/23
 • بازدید : 133
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 11-15-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صو ت درس اخلاق مورخه بیست وپنجم مهرماه 1397

 • مدیریت کل
 • 1397/07/25
 • بازدید : 197
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-18-2018
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap