نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت درس اخلاق مورخه اول اسفند ماه 1397

 • مدیریت کل
 • 1397/12/02
 • بازدید : 8
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-21-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق (حوزه علمیه آستارامورخه سی ام بهمن ماه 1397

 • مدیریت کل
 • 1397/11/30
 • بازدید : 6
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-22-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه یازدهم بهمن ماه 1397

 • مدیریت کل
 • 1397/11/11
 • بازدید : 3
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-02-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه بیست وششم دی ماه1397

 • مدیریت کل
 • 1397/10/26
 • بازدید : 83
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-28-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه بیست ویکم آذرماه1397

 • مدیریت کل
 • 1397/09/21
 • بازدید : 135
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-21-1397
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap