نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت درس اخلاق مورخه14000722

 • مدیریت کل
 • 1400/07/22
 • بازدید : 15
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 10-20-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه 14000701

 • مدیریت کل
 • 1400/07/01
 • بازدید : 105
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 09-24-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه سی ام بهمن ماه1398

 • مدیریت کل
 • 1398/11/30
 • بازدید : 1534
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 02-19-2020
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه چهارم دی ماه 1398

 • مدیریت کل
 • 1398/10/04
 • بازدید : 989
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-25-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت درس اخلاق مورخه بیستم آذرماه1398

 • مدیریت کل
 • 1398/09/20
 • بازدید : 981
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 12-12-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap