نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت سخنرانی روزبیست ونهم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/14
 • بازدید : 391
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-04-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی روزبیست وهشتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/13
 • بازدید : 312
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-03-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی روزبیست وهفتم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/12
 • بازدید : 314
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-02-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی روزبیست وششم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/11
 • بازدید : 284
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 03-11-1398
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت تفسیرشب بیست وچهارم ماه مبارک رمضان سال1398

 • مدیریت کل
 • 1398/03/09
 • بازدید : 251
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 06-01-2019
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap