نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف میکند.

صوت سخنرانی شب بیست و نهم ماه مبارک رمضان سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/02/21
 • بازدید : 394
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-12-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

صوت سخنرانی شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/02/20
 • بازدید : 327
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-11-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

سخنرانی شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/02/18
 • بازدید : 366
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-09-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

سخنرانی شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/02/17
 • بازدید : 308
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-09-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

سخنرانی شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان سال1400

 • مدیریت کل
 • 1400/02/16
 • بازدید : 342
مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 05-07-2021
Ends: Duration:
P.O. Box:
Ardabil,
Iran

پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارالارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی

SiteMap