نسخه آزمایشی
سخـن روز
آیت الله عاملی: قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار دارد و خداوند است که در قلب او تصرف می‌کند.
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
Starts: 1396/7/5303
Ends: 1396/7/5303 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و مرزبانی با نماینده ولی فقیه دراستان آیت الله سیدحسن عاملی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و مرزبانی با نماینده ولی فقیه دراستان آیت الله سیدحسن عاملی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی و مرزبانی با نماینده ولی فقیه دراستان آیت الله سیدحسن عاملی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
Starts: 1396/7/5302
Ends: 1396/7/5302 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
دیدار رئیس سازمان استاندارد کشور با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی
دیدار رئیس سازمان استاندارد کشور با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
دیدار رئیس سازمان استاندارد کشور با نماینده ولی فقیه در استان آیت الله عاملی
Starts: 1396/7/5301
Ends: 1396/7/5301 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت نوزدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5300
نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
نوزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5300
Ends: 1396/7/5300 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت هجدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5299
هجدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
هجدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
هجدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5299
Ends: 1396/7/5299 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت هفدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5298
هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
هفدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5298
Ends: 1396/7/5298 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت شانزدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5297
شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
شانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5297
Ends: 1396/7/5297 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت پانزدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5296
پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
پانزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5296
Ends: 1396/7/5296 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت چهاردهم)

  • تاریخ : 1396/7/5295
چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
چهاردهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5295
Ends: 1396/7/5295 Duration:
P.O. Box:
,
Iran

دعا (قسمت سیزدهم)

  • تاریخ : 1396/7/5294
سیزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
سیزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
1#مدیریت کل
Date published: 12:00
10 / 10ScaleMaximum stars
سیزدهمین قسمت از مجموعه ای بسیار نفیس از دست نوشته های حضرت آیت الله سید حسن عاملی با موضوع «دعا و مناجات»
Starts: 1396/7/5294
Ends: 1396/7/5294 Duration:
P.O. Box:
,
Iran
پایگاه اطلاع رسانی موسسه فرهنگی و پژوهشی دارلارشاد مرکز حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله سید حسن عاملی