ضرورت ایجاد سیستم مالی شفاف برای شهرداری

ضرورت ایجاد سیستم مالی شفاف برای شهرداری

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه سوم محرم در همدان(1)

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه سوم محرم در همدان(1)

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه سوم محرم در

ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه دوم محرم در شهرستان پارس آباد

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه دوم محرم در شهرستان پارس آباد

سخنرانی آیت الله عاملی به مناسبت دهه دوم محرم در

یک حکومت آرمانی همیشه امنیت خبرنگار را امنیت خود می‌داند

یک حکومت آرمانی همیشه امنیت خبرنگار را امنیت خود می‌داند

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان

سخنرانی های آیت الله عاملی در شب های محرم سال ۱۴۰۱

سخنرانی های آیت الله عاملی در شب های محرم سال ۱۴۰۱

مجموعه سخنرانی های آیت الله عاملی در شب های محرم

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری