علمیت حضرت زهرا(س)

علمیت حضرت زهرا(س)

آیت الله سید حسن عاملی: علمیت حضرت زهرا(س) که در

حضرت زهرا بزرگترین الگوی آسمانی است

حضرت زهرا بزرگترین الگوی آسمانی است

آیت الله سید حسن عاملی: حضرت زهرا بزرگترین الگوی آسمانی

جلوه ای از نور عظمت خدا

جلوه ای از نور عظمت خدا

آیت الله سید حسن عاملی: تصویر کامل از شخصیت حضرت

عصمت یعنی انسان از خواسته های نفسانی بالا بیاید و به عقلانیت برسد

عصمت یعنی انسان از خواسته های نفسانی بالا بیاید و به عقلانیت برسد

آیت الله سید حسن عاملی: راویان اهل سنت آورده اند

تطبیق و تنظیم شئون زندگی با اهل بیت

تطبیق و تنظیم شئون زندگی با اهل بیت

آیت الله سید حسن عاملی: به ما دستور دادند که

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری