بنیاد شاهسون با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل تاسیس شد

بنیاد شاهسون با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل تاسیس شد

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان

کار کردن به صورت وظیفی کفاف نمی دهد بخش بزرگ کار ما باید تبرعی باشد

کار کردن به صورت وظیفی کفاف نمی دهد بخش بزرگ کار ما باید تبرعی باشد

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری