تغییر سایز-+=

 شعارهای جهانی کربلا

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد واله الطاهرین

قیام امام حسین قیام طائفی وبرای ایجاد  جنگ طائفی نیست بلکه قیام انسانی اسلامی است به همین جهت شعارهای حسین شعارهای جهانی است در تمام ادوار زنده است.

شعارهای جهانی کربلا

این شعارها در چند موضوع دسته بندی می شود:

موضوع اول

اوصاف رهبری است  ودنیا در این باب گرفتار است واین   یک سوژه زنده تا روز قیامت است در این باب  بارها صبحت کرده  وبرای همین به کربلا آمده  فلعمری ما الا مام الا العامل بالکتاب والاخذ بالقسط والداین بالحق والحابس نفسه فی ذات الله مبارزه با رهبریت ناصالح لبّ کار حسین است

موضوع دوم

مربوط به امت است

امت نباید برده باشند فرمود :

اتخذواعبادالله خولا

بنابر این مبارزه برده داری از ارکان  اهداف  قیام حسین است وامروزه برده داری مدرن که فقط زنجیر ندارد بشریت را پایمال کرده است

موضوع سوم

مربوط به اقتصاد است حسین در این عرصه یک عدالت طلب کامل است

فرمود:

ومال الله دولا

یعنی ثروت دست افراد خاصی از جامعه قرار گرفته است

موضوع چهارم

مربوط به دین است که نباید ناخالصی داشته باشد

فرمود:

ودین الله دخلا

یعنی مفاهیم غیر دینی را وارد دین کرده اند وبنام دین مردم را به  استضعاف برده اند

موضوع پنجم

مربوط به دشمنان است  یعنی دعوت همه  انسانها  به حریت وآزاد منشی حسین معتقد است حتی دشمن در دشمنی خود باید حرّباشد .

ان لم یکن لکم دین وکنتم لاتخافون المعاد فکونوا فی دنیا کم احرارا

موضوع ششم

مربوط به روابط اجتماعی است

در این باب هم رعیت وهم حاکم باید امر به معروف ونهی ازمنکر داشته باشند امر به معروف
ونهی از منکر  تعهد و مسئولیت و حساسیت اجتماعی  است واین  اصل  نشان بلوغ اجتماعی انسانهاست

موضوع هفتم

باز مربوط به ملتهاست پابرهنه ها ومظلوم ها باید امنیت  داشته باشند  امنیت نباید مال قشر خاص باشد امنیت  داخلی  وامنیت بین ملتهااز مقاصد نهضت حسینی است در این خصوص حضرت فرمودند :

لیأ من المظلومون  من  عبادک

موضوع هشتم

رعایت  حقوق بشر وعواطف انسان  دوستانه در جنگهاست

امام آب را از لشکر حرّدریغ نکرد ونامه های کوفیون را شب عاشورا آتش زدتابدست ابن زیاد وعمر سعد نیفتد واز آنها انتقام نگیرند

موضوع نهم

مبارزه با جنگ طلبی است فرمود:

لم اکن لابتدأ بالقتال

وتا آنها جنگ را شروع نکردند شروع نکرد ظهیر خیلی اصرار کرد وگفت در  یک نقطه استراتژیک هستیم  واگر جنگ را شروع کنیم یک نفر از لشکر حرّ سالم نمی ماند ولی امام مثل پدر بزگوارشان قبول نکرد
امیر المومنین هیچ وقت شروع کننده جنگ نبود.

موضوع دهم

حسین معتقد بود که  هدف وسیله را توجیه نمی کند

دنیا خون انسانها را وجه المصالحه قرار داده است حضرت   می توانست لشکر حر زا از بی آبی بکشد ولی این کاررا نکرد.

موضوع یازدهم

خیرخواهی برای دشمنان

وقاتلان حضرت  زیر تیغ شمشیر خطبه می خواند یعنی مصالح کلان باید بر مصالح فردی مقدم باشد اگر در آن لحظه دشمنان  حرف حسین را قبول می کردند حسین آنها را می پذیرفت ولو مُعظم عزیزانش شهید شده بودند.

موضوع دوازدهم

مبارزه با استبداد

حضرت  با وراثت وولایتعهدی یزید مخالفت کرد وبیعت ننمود چون مدیریتی سرکار  می اید که مردم در آن دخالت ندارند  ومردم کاملا در حاشیه هستندو یک فرد حق ویژه پیدا  می کند

موضوع سیزدهم

لزوم حفظ عزت در مقابل ذلت ولو تا حدّمرگ خود وعزیزان

هیهات منا الذله شعار جهانی است  فرمود:

شما به بدن من دست پیدا می کنید

ولکن لاتقدرون علی هدم مجدی  ومحو عزّتی شعار حسین این  است که المنیّه ا ولا الدنیّه

موضوع چهاردهم

پیشنهاد مذاکره وگفتگو وصلح طلبی  حتی در حال جنگ  وپیشنهاد گفتگو وخیر خواهی  حتی زیر خنجر

می فرماید  ساکت باشیدتا ناحق شما را اداء کنم وطرف مقابل این اصل را نمی پذیرد سروصدا راه می اندازند حسین خودش ونماینده اش با عمر سعد صحبت می کند واو خاضع نمی شودبطور مفصل برای آنها صبحت می کند  اشعث می گوید یاحسین  ما نمی فهیم  توچه می گویی وشمر می گوید تباه شوم اکر بفهمم توچه می گویی!به همین جهت مذاکره اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری به معنی  نصیحت ونهیب زدن است که از خدا بترس و…

موضوع پانزدهم

مبارزه با ظلم

قرآن به دو موضوع حساس است شرکوظلم در خصوص اولی فرمود:

ان الله لایغفران یشرک به ودر خصوص دومی فرمود:

ان الذین کفروا  و ظلموا لم یکن الله لیغفرلهم ولالیهدیهم طریقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا وکان ذلک علی الله یسیرا  169    -168 نساء

موضوع شانزدهم

دعوت به آزاد اندیشی

دعوت به آزاد اندیشی در نهضت حسینی فوق العاده  است می گوید  یا ایها الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بمایحق لکم علی  وحتی  اعذرالیکم  فان  اعطیتمونی النصف کنتم بذلک اسعدوان لم تعطونی النصف من انفسکم فاجمعوا رایکم  ثم لایکن امر کم علیکم غمه یعنی اگرد لیلم را منطقی ندانستید هرکاری خواستید بکنید ولی اجازه دهید سخنانم را عرض کنم تا امر بر شما مبهم وپوشیده نماند  خودش صبحت کرد بریرصحبت کرد ظهیر صبحت کرد تا بلکه کاری کنند که آن جماعت را به آزاد اندیشی برگردانند وآنها را از جهالت برهانند

موضوع هفدهم

شجاعت بی نظیر در مسیر دفاع از حق و مبارزه با ظالم

شجاعت حسین در این مسیر فوق العاده است هر چقدر فشار وتهدید بیشتر می شود حسین حماسی تر
می شود وخطبه های حسین آتشین تر می گردد وذّره ای از اصول خود تازل نمی کند انگار ترس در قاموس حسین راه ندارد واین در تاریخ بشریت قطعاً بی نظیر است وهمه را به حیرت واداشته است معاویه می نویسد حسین از خدا بترس ودر امت  فتنه درست نکن  مصلحت خود وامت ودین را در نظر بگیر وامام در جواب
می نویسد  من برای امت فتنه ای بالاتر از حکومت تو براین مردم نمی شناسم  وهیچ مصلحتی برای من وامت  ودین بالاتر از این نیست که برعلیه تو به جهاد برخیزم .

موضوع هیجدهم

رعایت منافع ملی

حسین در عین  اینکه با یزید سرجنگ دارد وبا او بیعت نمی کند اما پیشنهاد می کند که او را از بیعت معاف کنند  واو برود  در سرحدّات به مرزبانی از کشور مشغول شود .

جناب هانی ادریس از علماء اهل سنت مستبصر مغرب عربی می نویسد :

…ومن هنا یتعین تقدیم الخطاب الحسینی باعتباره طلبا لا صلاح الامه جمیعا کما یظهر من کلمه الا مام  الحسین  وعلینا ان نعید قراءه  المشهد بعیون فوق طائفیه وان نقرأ الحسین کمصلح کبیر للامه کل الامه ولیس متحیزا فی   حرکته الرسالیه لطائفه ما … ان الخطاب الحسینی خطاب اسلامی  وانسانی  مفتوح والامام  الحسین  طلب من محاصریه ان یسمحوا له بان یتّجه الی ثغر من ثغور المسلمین لیدا فع عن الامه حتی یلقی الله کما ان ابنه  زین العابدین رغم مواجع الاستضعاف الاموی وجرح ما شاهده من اباده لاهل  بیته  یقدم نموذجاً للهمّ الوحدوی من خلال دعاء اهل الثغور الذی یلامس فیه قضیه الامه الکبری والقلق علی  بیضه الاسلام بمایفوق الاعتبارات الشخصیه والحسابات السیاسیّه الضیقه

ودر جای دیگری می فرماید:

کما تحدثت عن توسیع دائره المتلقی للخطاب الحسینی لشیمل الامه جمعاء ویعانق تطلعات ابنائها فاننی ادعو الی مزید من توسیع دائره المتلقی  لتشمل البعد الانسانی الکونی لهذا الخطاب ولعل الناظر فی مفردات الخطاب الحسینی سیکتشف ان اکثر المسائل التی اثارها هی بلا شرط تتجه نحو الانسانیّه وتخاطب الضمیر الانسانی من حیث هو انسان ولقد افترض الحسین ان خصومه لاسیمّا المستمعین بقتله انهم کانوا  لایومنون بالمعاد ولایخافون الله لذا تقدم خطوه لیخاطب مایلزمهم برسم الضمیر الانسانی فکونوا احرارا فی دینا کم ان کنتم عربا کما تزعمون فهو یتحدّت عن الانسان وعن الفتی وعن النفس المحترمه وعن الحق والکرامه ….فکل ما نطق به فهو مدرج فی ملف المطلبی لکل حرکات التحرر والتحریر ویستطیع ان یفهمه الانسان بوصفه انسانا فی کل عصر وفی کل جیل ولا یخفی علیکم کیف التقط غاندی وهو رمز من رموز حرکه التحرر الوطنی هذا الخطاب یوم قال وهو غیر مسلم:تعلمت من الحسین کیف اکون مظلوما فانتصر

حاصل اینکه استاندارهای بین المللی وانسانی همه درکر بلا جمع است وحسین مخصوص شیعه نیست وتمام انسانها مخصوصاً کل امت اسلامی به فکر حسین احتیاج دارند واگر امت به حسین اقتداء می کرد  وضع امت اینگونه نبود یک روشنفکر عرب از اهل سنت با ذکر مصائب عالم عرب می گوید ان العرب یفتقد
فکر الحسین.

این نوشته در نهایت تعجیل به تقاضای برادر بسیار عزیزم  آقای برهان الدین داغ  از آلمان  تحریر گردید  اللهم تقبل بقبول حسن امین ثم امین

محرم الحرام 1438 ه.ق

اردبیل

سیدحسن عاملی

لینک کوتاه :

darolershad.org/?p=9318

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

یک پاسخ ارائه کنید