تغییر سایز-+=

 نیایش روح الله …

بسم الله الرحمن الرحیم

نیایش روح الله 

منبع:ماهنامه امان، شماره 31، مرداد و شهریور 90

خدایا! ما بندگان ضعیفی هستیم. ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم. ما هیچیم و هر چه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم؛ نادانیم، تو بر ماببخش. تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ماکردی، به طور شایسته وارد بشویم. خدایا! این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.

 بار خدایا! حبّ دنیا و تعلّقات آن ما را از بارگاه قدس و محفل تو محجوب نموده، مگر تو با لطف خفّی خود از ما افتادگان، دستگیری فرمایی و جبران ما سبق را فرمایی، تا بلکه از خواب غفلت انگیخته شده، راهی به محضر قدس پیدا کنیم.[1]

 بار خدایا، که قلوب اولیاء را به نور محبت، منور فرمودی و لسان عشاق جمال را از ما و من فرو بستی، و دست فرومایگان خود خواه را از دامن کبریائی کوتاه کردی، ما را از این مستی غرور دنیا، هشیار فرما، و از خواب سنگین طبیعت، بیدار و حجاب های غلیظ و پرده های ضخیم خود پسندی و خود پرستی را به اشارتی پاره کن، و مار ا به محفل پاکان درگاه و مجلس قدس مخلصان خدا خواه بار ده و این دیو سیرتی و زشت خویی و درشت گوی و خود آرایی و کج نمایی را ازما برکنار فرما، و حرکات و سکنات و افعال و اعمال و اوّل و آخر و ظاهر و باطن ما را به اخلاص و ارادت مقرون نما.[2]

بار خدایا! ما در دام های پر پیچ و خم نفس و شیطان مبتلاییم، و از این دشمن قوی پنجه، راه گریزی نداریم، و تاب مقاومت و جدال با او را نداریم. از هر دامی گریزان شویم، به دام های دقیق تر و محکم تری دچار شویم. مگر لطف بی منتهای تو از ما دستگیری کند و به سعادت و خیر مطلق رساند و از این چاه ظلمانی طبیعت و هوی برهاند.[3]

خدایا! ما در خوابیم و عمر خود را با دست خود در راه های بیهوده دادیم. تو خود، ما را از این خواب گران برانگیز، و چشم ما را به راه راست بینا کن، و دل مار ا از این دار الغرور منسلخ کن، و ما را از غیر خودت کور کن، و به جمال جمیل خود ما را روشنی ده؛ “إنّک ذُو فَضلٍ عَظیمٍ”[4]

خدایا! تو را به اولیائت! اسلام را عظیم کن، عظمت بده، ما را از خواب غفلت بیدار کن، همه جناح های ما را با هم متصل کن، اتفاق کلمه به ما عنایت کن.[5]

خدایا! به این اشخاصی که با قلم خودشان، با قدم خودشان و با نطق های خودشان، کار شکنی برای این نهضت اسلامی می کنند، هدایت کن. آنها را به آغوش ملت برگردان. عطوفت به آنها عنایت کن که بفهمند در مقابل این همه مصائب چه دارند می کنند. خداوندا، شما را و همه ملّت ایران را در محضر مبارک امام زمان(ارواحنا فداه) آبرومندکند.[6]

خدایا! سران کشور و برادران و دوستان و بزرگان که الان در محضرشان هستند و سایر خدمتگزاران این کشور را، همه را در زیر سایه حضرت بقیة الله الاعظم و زیر نظر شریف امام، طول عمر و توفیق انجام وظیفه و توفیق تشخیص وظیفه، عنایت فرما.[7]

خداوندا! قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه است و دست طلب ما از دامن انس تو، قاصر. حجاب های شهوت و غفلت، بصیرت ما را از جمال جمیل تو محجوب کرده، و پرده های غلیظ حبّ دنیا و شیطنت، قلوب ما را از توجه به عزّ جلال تو مهجور نموده. راه آخرت، باریک و طریق انسانیّت، حدید، و ما بیچاره ها چون عنکبوتان، در فکر قدید. متحیّرانی هستیم که چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال، بر خود تنیده و یکسره از عالم غیب و محفل انس، چشم بریده. جز آن که از بارقه الهیّه چشم دل ما را روشنی بخشی و از جذوه غیبیّه، ما را از خود، بی خود فرمایی.[8]

خداوندا! تو خود، حال ضعیف و بیچارگی ما را آگاهی. می دانی که ما بی دستگیری ذات مقدّس تو از دست دشمنی به این قوت و قدرت، که طمع به انبیاء عظام و کمّل اولیاء والامقام،بسته، راه گریزی نداریم و اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، ما را این دشمن قوی پنجه به خاک هلاکت افکند و به تیه ظلمت و شقاوت گرفتار کند. تو را به خاصان در گاهت و محرمان بارگاهت قسم می دهم که از ما متحیّران وادی ضلالت و افتادگان بیابان غوایت، دستگیری فرما و قلوب ما را از غل و غشّ و شرک و شک پاک فرما.[9]

بار خداوندا! که ما بندگان ضعیف را بی سابقه خدمت و طاعتی یا احتیاج به بندگی و عبادتی، با تفضّل و عنایت و محض رحمت و کرامت، لباس هستی پوشانیدی، و به انواع نعمت های روحانی و جسمانی و اصناف رحمت های باطنی و ظاهری مفتخر فرمودی، بی آنکه از نبود ما خللی در قدرت و قوّت تو راه یابد، یا از بود ما به عظمت و حشمت تو چیزی افزاید، اکنون که سرچشمه رحمانیّت تو جوشید و چشم خورشید جمال جمیل تو درخشید و ما را به بحار رحمت، مستغرق و به انوار جمال، منوّر فرمود، نقایص و خطیئات و گناهان و تقصیرات ما را نیز به نور توفیق باطنی و دستگیری و هدایت سرّی، جبران فرما، و دل سر تا پا تعلق ما را از تعلّقات دنیایی برهان و به تعلق به عزّ قدس خود آراسته نما.[10]

 خداوندا! آینه دل را به نور اخلاص، روشنی بخش، و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل، پاک گردان، و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و ضلالت بنما، و ما را به اخلاق کریمانه، متخلق فرما، و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء در گاه است، ما را نصیبی ده، و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما، و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن، و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای، در گذران، و در وقت مرگ و بعد از آن، با ما با رحمت خود رفتار فرما، و عاقبت کار، ما را با سعادت قرین کن، بحقّ محمّد و اله الطاهرین، صلوات الله علیهم أجمعین.[11]

خداوندا! تو به ما توفیق عنایت کن. تو ما را به وظایف خود آشنا کن. تو از انوار معارف خود- که قلوب عرفا و اولیا را لبریز کردی- یک نصیبی به ما عنایت فرما. تو احاطه قدرت و سلطنت خود را به ما نشان ده و نواقص مار ا به ما بنما.[12]

خداوندا! به تو پناه می بریم ما بیچاره ها از شرّ شیطان و نفس اماره. تو خودت، ما را از مکاید آنها حفظ فرما.[13]

خداوندا! ما را نسبت به اسلام و مسلمین، خدمتگزار قرار بده. ما را نسبت به علمای اسلام، قدردان قراربده. علمای اسلام را در هر جا هستند، حفظ بفرما.[14]

خداوندا! این وحدت کلمه را در بین ملت های اسلام و در بین ایران، حفظ کن.[15]

خداوندا! ما با این دولت هایی که به اسم اسلام این قدر تحقیر می شوند و نفس در نمی آورند، چه بکنیم با اینها؟ اینها را باید چه کرد؟ باید ملت ها خودشان، خودشان بیدار بشوند. خودشان بیدار بشوند، دفاع کنند از خودشان. منتظر نباشند که دولت هایشان این کارها را بکنند.[16]

 خداوندا! تو خود، یار این ملت و این جوانان مخلص باش.[17]

خداوندا! این پیروزی های چشمگیری که برای ما و ملت ما و برای اسلام حاصل شده است، طوری کن که در قلوب ماتأثیر سوء نگذارد و ما را مغرور نکند. ما را از آن راهی که انبیاء(علیهم السلام) داشتند منحرف نکند.[18]

خداوندا! شهدای عزیز این ملت را که برای تو و برای اعتلای دین تو جان باخته اند، در جوار اولیایت مخلّد فرما، و دعای خیر حضرت بقیة الله(اروحنا فداه) را شامل حالمان گردان.[19]

خداوندا! بر ما منت بنه و انقلاب اسلامی ما را مقدمه فرو ریختن کاخ های ستم جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان.[20][1] . آداب الصلاة، ص 363.

[2] .شرح چهل حدیث، ص660.

[3] . شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص 86

             [4]    . همان، ص 379.[4]                

[5] .صحیفه امام، ج3، ص 252.

[6] .همان، ج12، ص 479.

[7] .همان، ج20، ص 383.

[8] . آداب الصلاة، ص1.

[9] . همان، ص 22.

[10] . همان، ص 380.

[11] .شرح چهل حدیث، ص2.

[12] .همان، ص 71.

[13] .همان، ص 76.

[14] .صحیفه امام، ج2، ص 29.

[15] .همان، ج6، ص 364.

[16] .همان، ج 16، ص 506.

[17] .همان، ج 19، ص 145.

[18] .همان، ج20، ص 16.

[19] . همان، ج 20، ص 201.

[20] .همان، ج 20، ص 326.

لینک کوتاه :

darolershad.org/?p=8351

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

یک پاسخ ارائه کنید