ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری