ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

ظرفیت بیمارستانی استان اردبیل مناسب با مراجعه کنندگان‌ نیست

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

نباید آب شرب در صنعت شهرک و خارج شهرک  مورد استفاده قرار بگیرد‌

نباید آب شرب در صنعت شهرک و خارج شهرک  مورد استفاده قرار بگیرد‌

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان

جدیدترین عناوین خبری

پربازدیدترین خبرها

جدیدترین عناوین خبری